Όνομα Βαθμίδα Ειδικότητα
Ζαχαρίας Ζαχαρίου Καθηγητής Χειρουργική παίδων
Μιχάλης Ζένιος Επ. Καθηγητής Ορθοπαιδικός χειρούργος
Τηλ. +357 22893850, Τηλεομ. +357 22894491, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ξενής Γεώργιος Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Παναγιώτου Άννα Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Καλτσάς Δημόκριτος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Πορτίδης Δημήτρης Αναπληρωτής Καθηγητής Φιλοσοφία
Τζούνακας Σπυρίδων Αναπληρωτής Καθηγητής Λατινική Φιλολογία
Τσακμάκης Αντώνιος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Υψηλάντη Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
Neger Margot Επίκουρη Καθηγήτρια Λατινική φιλολογία
Λιβάνιος Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Φιλοσοφία
Χρίστος Κυριάκου Λέκτορας Φιλοσοφία
Τηλ. +357 22893870/80, Τηλεομ. +357 22894490, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Αγαπητός Παναγιώτης Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Βουτουρής Παντελής Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Hinterberger Martin Καθηγητής Βυζαντινή Φιλολογία
Σαμουήλ Αλεξάνδρα Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Χατζηπαναγιώτη Ιουλία Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Αγγουράκη Γεωργία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Γιαννούλη Αντωνία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Καρυολαίμου Μαριλένα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κοινωνιογλωσσολογία, Πολυγλωσσία, Γλωσσική πολιτική & γλωσσικός σχεδιασμός, Αναβίωση γλωσσών, Διδασκαλία απειλούμενων γλωσσών
Κατσογιάννoυ Μαριάννα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογία
Κωνσταντίνου Σταυρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή Φιλολογία
Πουργούρης Μαρίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Αθανασοπούλου Αφροδίτη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Παπαδάκη Ειρήνη Επίκουρη Καθηγήτρια Νεοελληνική Φιλολογία
Παπαλεοντίου Ελευθέριος Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνική Φιλολογία
Μαίρη Ρούσσου-Sinclair Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό Νεοελληνική Φιλολογία
%MCEPASTEBIN%
Τηλ. +357 22892180, Τηλεομ. +357 22895068, Ιστοσελίδα
 
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Ιακώβου Μαρία Καθηγήτρια Προϊστορική και Πρωτοϊστορική Αρχαιολογία
Schabel Christopher Καθηγητής Ιστορία της Μεσαιωνικής Δύσης
Κασσιαvίδoυ Βασιλική Καθηγήτρια Περιβαλλοντική Αρχαιολογία και Αρχαιομετρία
Βιώνης Αθανάσιος Αναπληρωτής Καθηγητής Βυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Δεμέστιχα Στέλλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενάλια Αρχαιολογία
Καζαμίας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Νεότερη και Σύγχρονη Ευρωπαϊκή Ιστορία
Καντηρέα Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Αρχαία Ιστορία
Κουκά Ουρανία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Προϊστορική Αρχαιολογία του Αιγαίου
Μαυρογιάννης Θεόδωρος Αναπληρωτής Καθηγητής Αρχαία Ιστορία
Νικολάου-Κονναρή Άγγελ Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Λατινοκρατούμενος Ελληνισμός
Παπαπολυβίου Πέτρος Αναπληρωτής Καθηγητής Σύγχρονη Ελληνική Ιστορία
Παπασάββας Γεώργιος Αναπληρωτής Καθηγητής Κλασική Αρχαιολογία
Παρανή Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή Αρχαιολογία και Τέχνη
Κωνσταντινίδου Νατάσσα Επίκουρη Καθηγήτρια Ευρωπαϊκής Ιστορίας
Ολύμπιος Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής Μεσαιωνική Τέχνη και Αρχιτεκτονική στην Ευρώπη
Κοντογεώργης Δημήτριος Μ. Λέκτορας Νεότερη Ελληνική Ιστορία
Τel. +357 22892250/80/48, Fax + 357 22895081, Ιστοσελίδα
 
Επίκουρος Καθηγητής
ΟΝΟΜΑ ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
Γιαπιντζάκης Ιωάννης Καθηγητής Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Κάσινος Σταύρος Καθηγητής Τυρβώδης Ροή Ρευστών, Μαγνητοϋδροδυναμική και Αεροδυναμική, υπολογιστική ρευστοδυναμική βιοϊατρικών ροών
Κυράτση Θεοδώρα Καθηγήτρια   Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών
Αβερκίου Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Βιοϊατρικοί Υπέρηχοι, σκιαγραφικά υπερήχων, ακουστική, παρακολούθηση χημειοθεραπείας, ενεργοποίηση/μεταφορά φαρμάκων, αγγειογένεση καρκίνου
Ζερβός Ματθαίος Αναπληρωτής Καθηγητής Ημιαγωγικές Διατάξεις και Υλικά, Νανοτεχνολογία
Κρασιά Χριστοφόρου Θεοδώρα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών: Πολυμερή/Νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά
Κυπριανού Αντρέας Αναπληρωτής Καθηγητής Γραμμική και Μη Γραμμική Δυναμική και Ταλαντώσεις. Επεξεργασία σήματος και εφαρμογές.
Λουκά Λουκάς Αναπληρωτής Καθηγητής Μοντελοποίηση Δυναμικών Φυσικών Συστημάτων, Ρομποτική Αξιολόγηση και Αποκατάσταση, Μοντελοποίηση και
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Οχημάτων, Δυναμική Πολλαπλών Στερεών Σωμάτων, Μοντελοποίηση και Προσομοίωση με τη Βοήθεια
Υπολογιστή
Ρέμπχολτς Κλάους Αναπληρωτής Καθηγητής Υλικά και Τεχνολογία Επιφανειών
Βαβουράκης Βασίλειος Επίκουρος Καθηγητής Μηχανική Στερεού Μέσου, Υπολογιστικές Μέθοδοι σε Εφηρμοσμένη Μηχανική κι εμβιομηχανική, Υπολογιστική υψηλών επιδόσεων
Γρηγοριάδης Δημοκράτης Επίκουρος Καθηγητής Υπολογιστική Ρευστοδυναμική και Μεταφορά Θερμότητας, Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος Επίκουρος Καθηγητής Εμβιομηχανική, Παθοφυσιολογία του καρκίνου, μεταφορά φαρμάκων σε καρκινικούς όγκους, νανοϊατρική
Χριστοφόρου Ευτύχιος Επίκουρος Καθηγητής Ρομποτική, Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου
Πολίτης Ντένις Λέκτορας Υλικά και κατασκευαστικές διεργασίες
Τζεράνης Δημήτριος Λέκτορας Βιοϊατρική μηχανική, βιοϋλικά, αναγεννητική ιατρική, συστήματα ανακάλυψης φαρμάκων, απεικόνιση και φασματοσκοπία φθορισμού