Πρόγραμμα DISARTS Πανεπιστημίου Κύπρου: Επιτυχής ολοκλήρωση επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αξιοποιώντας τις τέχνες, το έργο και τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία στην εκπαίδευση», 30 Ιουνίου 2021

«IUCN MedMIS»: Πρόσφατα αποτελέσματα σχετικά με τις καταγραφές για παρατηρήσεις λεοντόψαρων στη Μεσόγειο, 29 Ιουνίου 2021

Σημαντική τιμητική διάκριση για τον Ιατρό Καθηγητή Νευρολογίας Γεώργιο Χατζηγεωργίου και την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου, 28 Ιουνίου 2021

Βραβεία σε Αριστούχους/ες φοιτητές/τριές της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 28 Ιουνίου 2021

Έναρξη πιλοτικού Μαθήματος Χρηματοοικονομικής Παιδείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στην Κύπρο, 16 Ιουνίου 2021

Διάσκεψη για το Μέλλον της Ευρώπης1η δημόσια συζήτηση στο Πανεπιστημίου Κύπρου, 14 Ιουνίου 2021

Σε λίστα γνωστών φαρμάκων με πιθανή δράση κατά της COVID-19 κατέληξε επιστημονική έρευνα-Σημαντική έρευνα ομάδας επιστημόνων από την Κύπρο και την Ελλάδα, με συμμετοχή της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, χρησιμοποίησε μια καινοτόμo μέθοδο υπολογιστικής σύνθεσης πολυομικών δεδομένων και κατέληξε σε σημαντικά γονίδια και μοριακούς μηχανισμούς που σχετίζονται με την COVID-19, αναδεικνύοντας υποψήφια δραστικά φάρμακα για την καταπολέμησή της, 10 Ιουνίου 2021
 
 
Έπεσε η αυλαία για το Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο - Ο θεσμός του Πανεπιστημίου Κύπρου που καταγράφει 10 χρόνια ιστορία, 07 Ιουνίου 2021
 
Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από την προ-Νεολιθική εποχή έφερε στο φως ομάδα αρχαιολόγων της Ερευνητικής Μονάδας Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, για τον αποικισμό της Κύπρου από τον άνθρωπο κατά την περίοδο των Παγετώνων, 04 Ιουνίου 2021
 
Κλινική μελέτη σε ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο στην Κύπρο - Συνεργασία ιατρών-ακαδημαϊκών της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου με ιατρούς της Ρευματολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας και του ιδιωτικού τομέα, για τον προσδιορισμό των συντελεστών που σχετίζονται με τη μείζονα καταθλιπτική διαταραχή σε ασθενείς με ΣΕΛ, 04 Ιουνίου 2021
 
Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου - Υπηρεσίας Κυπριακής Χειροτεχνίας του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, 03 Ιουνίου 2021
 
Ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου ανέλυσαν τον "Πολίτη της επόμενης μέρας των βουλευτικών εκλογών", 03 Ιουνίου 2021
 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Άμυνας υπέγραψαν τη συμφωνία συγχρηματοδότησης του έργου «ΘΗΣΕΑΣ» - Το έργο «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης λήψης αποφάσεων από την Εθνική Φρουρά, θα υλοποιηθεί από το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ», 02 Ιουνίου 2021