Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου τιμά τον ιστορικό Κώστα Κύρρη, 11 Ιουνίου 2009
 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου η Προεδρεία του Εϋρωπαϊκού Συνδέσμου Συντονιστών ERASMUS, 9 Ιουνίου 2009
 
Νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας για διαχείριση υποδομών ζωτικής σημασίας, με πρωτοβουλία του Ερευνιτικού Κέντρου "ΚΟΙΟΣ", 2 Ιουνίου 2009