Επίτιμος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Κύπρου ο James D. Muhly, 28 Σεπτεμβρίου 2009