Σε αποκωδικοποίηση μηχανισμών που εμπλέκονται στην καρκινογένεση στοχεύει έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνα βραβεύθηκε και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας, 15 Ιουλίου 2010
 
Επαυξημένη πραγματικότητα για πρώτη φορά στη διάθεση του κοινού στην Κύπρο. Από την εταιρεία ARMES του Εκκολαπτηρίου Επιχειρήσεων ΔΙΟΓΕΝΗΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, 2 Ιουλίου 2010