Ανάμεσα στα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
 
 
Αξιοκρατικές και διαφανείς οι διαδικασίες εκλογής ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Νέο είδος αισθητήρων δημιουργεί ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.