Εκτύπωση
Ανάμεσα στα καλύτερα ερευνητικά ιδρύματα το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Παγκόσμια Ημέρα Εκκόλαψης Επιχειρήσεων.
 
Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου τιμά τον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο.
 
Αξιοκρατικές και διαφανείς οι διαδικασίες εκλογής ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.
 
Νέο είδος αισθητήρων δημιουργεί ερευνητικό πρόγραμμα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου.