Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για το υπό κατασκευή ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης, 06 Φεβρουαρίου 2014