Συνάντηση Ομάδων Εργασίας της Ευρωπαϊκής Δράσης Cost Action IS 1205 "Kοινωνιο-ψυχολογικές δυναμικές των ιστορικών αναπαραστάσεων στη διευρυμένη Ευρώπη" στην Κύπρο, 07 Ιουλίου 2014
 
«Μιλώντας για το σεξ» εγκαινιάστηκε το Πρόγραμμα Μη Τυπικής Μάθησης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας Πανεπιστημίου Κύπρου, 07 Ιουλίου 2014
 
 
 
 
 
 
 
Βραβεύσεις φοιτητών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, 01 Ιουλίου 2014