Τέσσερα χρόνια επιτυχούς λειτουργίας του Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός» Σχεδιασμός» της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 22 Οκτωβρίου 2014
 
Επιτυχία σημείωσε το 4ο επιστημονικό συνέδριο του Κέντρου Εφαρμοσμένης ΝευροεπιστήμηςΚέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, 14 Οκτωβρίου 2014
 
 
 
 
Υπογραφή Συμφωνίας Τεχνολογικής και Ακαδημαϊκής Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου (Τμήμα Πληροφορικής) και της Frogsy, 3 Οκτωβρίου 2014