Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου υποστηρίζει την επαναλειτουργία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης Πάφου, 01 Δεκεμβρίου 2014