Ο «Πόλεμος των πρωτεϊνών» που καθορίζει την οργάνωση των μεμβράνων στα ανθρώπινα κύτταρα, 31 Μαΐου 2016
 
Innovator's compass: μια ακόμη πρωτοποριακή θεματική από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 26 Μαΐου 2016
 
 
 
 
 
Μεγάλη συμμετοχή μαθητών στο διαγωνισμό «Λογιπαίγνιον 2016», 8ος Ετήσιος Διαγωνισμός Δημιουργίας Παιγνιδιών για Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές, 18 Μαΐου 2016 
 
 
ENΑΡΞΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ TwinPV, ΥΨΟΥΣ € 1.012.173
Η Ερευνητική Μονάδα ΦΩΣ εξασφάλισε ευρωπαϊκό πρόγραμμα με στόχο την ενίσχυση της αριστείας και καινοτομίας σε θέματα Φωτοβολταϊκών Συστημάτων και Ηλεκτρικού Δικτύου
 
"ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ" Άμεση η περαιτέρω στελέχωση και η στέγασή της στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας, 13 Μαΐου 2016