Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, με πέντε νέα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού ξεκινάει το ακαδημαϊκό έτος, 3 Αυγούστου 2016