Σύγχρονες θεραπευτικές προσεγγίσεις στον παιδικό καρκίνο, Διάλεξη δρος Στέργιου Ζαχαρούλη αφιερωμένη στη μνήμη του αριστούχου φοιτητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Νεόφυτου Χανδριώτη, 24 Οκτωβρίου 2016
 
 
Ο Σπύρος Θεοχαρίδης, Μεταπτυχιακός Συνεργάτης της Ερευνητικής Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου, βραβεύθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Eurec, 21 Οκτωβρίου 2016
 
 
 
«ΜΟΙΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΓΝΩΣΗ- Η ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ ΣΤΗΝ ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ»- Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητικά Κέντρα του εξωτερικού ενώνουν δυνάμεις για την Πρωτοβουλία "Sharing Knowledge" με στόχο την ανταλλαγή επιστημονικής γνώσης και εμπειρίας στον ιατρικό χώρο
 
 
 
 
 
 
Κοντά στους άπορους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου για ακόμη μία χρονιά, «Ανώνυμη» Δωρήτρια, 13 Οκτωβρίου 2016
 
 
Ψηφιακή πλατφόρμα ΜΤN READ: «Οι μάγοι της τεχνολογίας» από το Τμήμα Αγγλικών Πανεπιστημίου Κύπρου», 22 Οκτωβρίου 2016
 
Η Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ συνεχίζει αν προσφέρει στον τομέα της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας με καινούρια προγράμματα κατάρτισης, 11 Οκτωβρίου 2016