Ιατρική Σχολή Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεχίζει την ανάπτυξή της, εντάσσοντας στο δυναμικό της τέσσερις διεθνούς κύρους συνεργάτες, 16 Νοεμβρίου 2016