Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε το πρώτο Παγκόσμιο Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα Σάμπο- Τεράστια επιτυχία η κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την αθλήτρια και φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γαβριέλα Σουίδ, 29 Δεκεμβρίου 2016
 
 
Σειρά διαλέξεων: «Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα» του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου, 21 Δεκεμβρίου 2016
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αναλαμβάνει δράση για πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση πυρκαγιών- Ερευνητικό πρόγραμμα για αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών με στόχο τη δημιουργία νέων συσκευών για την ανίχνευση και την παρακολούθηση πυρκαγιών, 21 Δεκεμβρίου 2016