Παγκόσμια Περιβαλλοντική Διάκριση για το Πανεπιστήμιο Κύπρου-Αξιολογήθηκε ως 228ο ανάμεσα στα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου για περιβαλλοντικές δράσεις , σύμφωνα με την παγκόσμια κατάταξη "UI GreenMetric", 09 Ιανουαρίου 2017