Πληροφορίες και αίτηση για μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου από υποψήφιους που έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις (International Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και έχουν εξασφαλίσει θέση και εγγραφεί σε Ίδρυμα Ανώτατης ή Ανώτερης εκπαίδευσης του εξωτερικού για το Ακαδημαϊκό έτος 2017-2017, 31 Ιουλίου 2017