Μεγάλη Ευρωπαϊκή Έρευνα υπό το συντονισμό της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου-Για τη μείωση των επιβλαβών επιδράσεων των «καταιγίδων» σκόνης της ερήμου στην ανθρώπινη υγεία, 14 Ιουνίου 2017