Χριστουγεννιάτικο Χωριό στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 18 Δεκεμβρίου 2009
 
Χριστουγεννιάτικο Πάρτι Πανεπιστημίου Κύπρου, 17 Δεκεμβρίου 2009
 
Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου, νέο ευρωπαϊκό γραφείο Κύπρου στην καρδιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 16 Δεκεμβρίου 2009