Ίδρυση Κυπριακής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, 20 Ιουνίου 2024

Tο μετάλλιο Rehbein 2024 απονεμήθηκε στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίου, 19 Ιουνίου 2024
19 Ιουνίου, 2024
Βραβείο Καινοτομίας «Digital Water Award 2024» στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» από το Water Europe, 21 Ιουνίου 2024
21 Ιουνίου, 2024
Tο μετάλλιο Rehbein 2024 απονεμήθηκε στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίου, 19 Ιουνίου 2024
19 Ιουνίου, 2024
Βραβείο Καινοτομίας «Digital Water Award 2024» στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» από το Water Europe, 21 Ιουνίου 2024
21 Ιουνίου, 2024

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 13 Ιουνίου, 2024 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η ιδρυτική συνέλευση της Κυπριακής Ακαδημίας Μάρκετινγκ (ΚΑΜ). Σε αυτήν παρευρέθηκαν 24 ακαδημαϊκοί που ειδικεύονται στον χώρο του μάρκετινγκ και εργάζονται σε κρατικά πανεπιστήμια (π.χ., Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου) και ιδιωτικά πανεπιστήμια (π.χ., Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο Frederick). Κατά την διαρκεια της, παρουσιάστηκε και εγκρίθηκε ομόφωνα το καταστατικό της ΚΑΜ και τονίστηκε η σημασία που θα έχει το νέο αυτό σωματείο στην οικονομική, επιχειρηματική, και κοινωνική ανάπτυξη του τόπου.

Αποστολή της ΚΑΜ είναι η προαγωγή και η διάδοση της επιστήμης και της γνώσης του μάρκετινγκ στην Κύπρο, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή, έχοντας ως επίκεντρο την ακαδημαϊκή και εκπαιδευτική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, και την κοινωνία ευρύτερα. Η ΚΑΜ έχει θέσει δέκα σημαντικούς στόχους προς επίτευξη που αφορούν θέματα ερευνητικά, εκπαιδευτικά, διασύνδεσης με επιχειρήσεις/οργανισμούς, και επαφής με την κοινωνία.

Συγκεκριμένες ενέργειες που έχουν καθοριστεί για την υλοποίηση αυτών των στόχων είναι μέσω ερευνητικών συνεργασιών, ανοικτών διαλέξεων, διοργάνωσης επιστημονικών συνεδρίων, διεξαγωγής επιμορφωτικών σεμιναρίων, συζητήσεων  στρογγυλής τραπέζης, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, εκπόνησης ερευνών  αγοράς, εκδόσεων άρθρων και ενημερωτικών δελτίων, διαφώτισης του κοινού σε θέματα μάρκετινγκ, και ανταλλαγής πληροφοριών και εμπειριών με αντίστοιχες ακαδημίες μάρκετινγκ άλλων χωρών.

Η ΚΑΜ διοικείται από επταμελές συμβούλιο και έχει πέντε κατηγορίες μελών: (α) τακτικά μέλη – πανεπιστημιακοί/ερευνητές στο μάρκετινγκ που είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος, (β) συνδεδεμένα μέλη – εκπαιδευτικοί που διδάσκουν μάρκετινγκ σε λύκεια/κολλέγια, (γ) επαγγελματικά μέλη – διοικητικά στελέχη που εργάζονται στον χώρο του μάρκετινγκ σε ιδιωτικούς/δημόσιους οργανισμούς, (δ) έκτακτα μέλη – φοιτητές που παρακολουθούν μεταπτυχιακά προγράμματα στο μάρκετινγκ, και (ε) επίτιμα μέλη –  άτομα με σημαντική ακαδημαϊκή ή επαγγελματική συνεισφορά στο μάρκετινγκ.

Για πληροφορίες, παρακαλώ αποτείνεστε στα τηλέφωνα 22893736 ή 22894275.