Πιλοτικό Πρόγραμμα στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για την προώθηση της Ανοιχτής Επιστήμης

Mέλος της Academia Europaea – Ακαδημίας της Ευρώπης, για το έργο του στην Τάξη της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας εξελέγη ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Λεόντιος Κωστρίκης, 25 Απρίλίου 2025
25 Απριλίου, 2024
COCOON: Καινοτόμο έργο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
10 Μαΐου, 2024
Mέλος της Academia Europaea – Ακαδημίας της Ευρώπης, για το έργο του στην Τάξη της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας εξελέγη ο Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου Λεόντιος Κωστρίκης, 25 Απρίλίου 2025
25 Απριλίου, 2024
COCOON: Καινοτόμο έργο για την αντιμετώπιση των προκλήσεων κυβερνοασφάλειας στα σύγχρονα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας
10 Μαΐου, 2024

Το Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» διακρίνεται τα τελευταία χρόνια για την υιοθέτηση και εφαρμογή καλών πρακτικών σε θέματα Ανοιχτής Επιστήμης (Open Science). Ως εκ τούτου, το «Κοίος» επιλέχθηκε απο το Πανεπιστήμιο Κύπρου για να συμμετάσχει στο ερευνητικό έργο OPUS ως ένας από τους τρεις ερευνητικούς οργανισμούς στους οποίους θα εφαρμοστεί πιλοτικό πρόγραμμα αξιολόγησης της ερευνητικής διαδικασίας.

Το OPUS (Open and Universal Science) είναι ένα Ευρωπαϊκό χρηματοδοτούμενο έργο που στοχεύει στην ανάπτυξη μέτρων και καλών πρακτικών για την αξιολόγηση της έρευνας και των ερευνητών σε ερευνητικά περιβάλλοντα. Ο απώτερος στόχος του έργου είναι να δημιουργήσει ένα σύστημα που να παρέχει κίνητρα και να επιβραβεύει τους ερευνητές οι οποίοι υιοθετούν και εφαρμόζουν καλές πρακτικές σε θέματα Ανοιχτής Επιστήμης. Στο εν λόγω έργο συμμετέχουν 18 οργανισμοί από την Ευρώπη, συμπεριλαμβανομένου του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» ως η μεγαλύτερη ερευνητική μονάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, θα διεξάγει ένα πιλοτικό πρόγραμμα για να μελετήσει τη συμπεριφορά 12 ερευνητών ως προς τα θέματα της Ανοιχτής Επιστήμης. Μέσα σε διάστημα 18 μηνών, το Κέντρο θα πραγματοποιήσει διάφορες δράσεις σχετικά με τις πολιτικές της Ανοιχτής Επιστήμης, καθώς και ενημερωτικά σεμινάρια για τους τρόπους διάχυσης και προβολής των αποτελεσμάτων της έρευνας. Οι συμμετέχοντες στο πιλοτικό πρόγραμμα θα κληθούν να εφαρμόσουν μια σειρά από πρακτικές που ακολουθεί το Κέντρο σχετικά με δημοσιεύσεις ερευνητικών αποτελεσμάτων και εναπόθεση δεδομένων και κώδικα σε αποθετήρια Ανοιχτής Πρόσβασης. Μέσα στο πλαίσιο του έργου, θα πραγματοποιηθούν ακόμα 2 πιλοτικά προγράμματα, στο Πανεπιστήμιο NOVA της Λισαβόνας (Πορτογαλία) και στο Πανεπιστήμιο της Ριέκα (Κροατία). Τα αποτελέσματα των πιλοτικών θα χρησιμοποιηθούν για τη σύνθεση πολιτικών σχετικά με την Ανοιχτή Επιστήμη καθώς και για την ανάπτυξη ενός πλαισίου για την αξιολόγηση της ερευνητικής δραστηριότητας.

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου OPUS

Η εναρκτήρια συνάντηση του έργου OPUS έλαβε χώρα στις 22 Ιανουαρίου 2024 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και σηματοδότησε την έναρξη του πιλοτικού προγράμματος στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος». Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν οι στόχοι του έργου, καθώς και τρόποι για τον αποτελεσματικό συντονισμό και εφαρμογή του Πλαισίου Αξιολόγησης της Έρευνας. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Διευθυντής του «Κοίος», Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου και οι Ερευνητές Λέκτορες Δρ. Χρήστος Λαουδιάς και ο Δρ. Ανδρέας Κασής, Ο Ερευνητής Καθηγητής και  Κάτοχος Έδρας ERA στην Πολιτική και τις Σπουδές Επιστήμης και Καινοτομίας, Δρ. Ζαχαρίας Μανιάδης, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ. Μάριος Δημητριάδης, ο Ειδικός σε θέματα Διαχείρισης Έργων, κ. Παναγιώτης Μοίρας και η Συντονίστρια Ψηφιοποίησης και Αρχειοθέτησης της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Σύλβια Κουκουνίδου. Η συμμετοχή όλων αυτών των εκπροσώπων υπογράμμισε τη δέσμευση του πανεπιστημίου για την προώθηση των πρακτικών της Ανοιχτής Επιστήμης και τον κεντρικό του ρόλο στην προώθηση αλλαγών στην ερευνητική κοινότητα.

Πληροφορίες για το έργο: https://opusproject.eu/

 The OPUS project is financed by European Union through the GRANT AGREEMENT concluded with the European Research Executive Agency (REA), under the powers delegated by the European Commission. Project number: 101058471