Δημιουργία Νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 18 Ιουνίου 2024

Υποτροφίες σε φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Ίδρυμα PwC Foundation, 17 Ιουνίου 2024
18 Ιουνίου, 2024
Δέκα αριστούχοι φοιτητές/τριες επιλέγηκαν για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ερευνητικής Απασχόλησης UROP στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», 19 Ιουνίου 2024
19 Ιουνίου, 2024
Υποτροφίες σε φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου από το Ίδρυμα PwC Foundation, 17 Ιουνίου 2024
18 Ιουνίου, 2024
Δέκα αριστούχοι φοιτητές/τριες επιλέγηκαν για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ερευνητικής Απασχόλησης UROP στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», 19 Ιουνίου 2024
19 Ιουνίου, 2024

Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «QSciTec»

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση για έρευνα και καινοτομία που θα εδραιώσει την Κύπρο ως κόμβο για κβαντικούς υπολογιστές και τεχνολογίες στη περιοχή.  Συντονίστρια του έργου είναι η Καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου του Τμήματος Φυσικής.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει ότι η Ερευνητική πρόταση «Quantum Computing for Science and Technology (QSciTec)» έχει επιλεγεί για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να δημιουργήσει ένα Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας και Καινοτομίας.  Η επιλογή για χρηματοδότηση  αποτελεί απόρροια μίας  εκτεταμένης και άκρως ανταγωνιστικής διαδικασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο πλαίσιο του στρατηγικού προγράμματος “Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming”.  Στόχος του Teaming  είναι η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ των ιδιαίτερα ανεπτυγμένων χωρών σε θέματα Έρευνας και Καινοτομίας και των υπόλοιπων χωρών, μέσα από τη δημιουργία και υποστήριξη ερευνητικών κέντρων αριστείας και την οικοδόμηση νέων επιστημονικών δικτύων που θα δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων για τα Κέντρα Αριστείας πραγματοποιήθηκε με αυστηρά κριτήρια επιλογής, σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση επιλέγηκαν 32 προτάσεις (από τις πέραν των  100 που είχαν υποβληθεί), οι οποίες κλήθηκαν να ετοιμάσουν λεπτομερή πρόταση και επιχειρηματικό σχέδιο. Στη δεύτερη φάση, επιλέγηκαν 12 προτάσεις για τη δημιουργία των Κέντρων Αριστείας σε διαφορετικές χώρες. Η πρόταση για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας QSciTec κατετάγη στην 4η θέση ανάμεσα στις 12 και η μοναδική στην Κύπρο που επέλεξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για χρηματοδότηση.

Στρατηγική συνεργασία  με το Ερευνητικό Κέντρο Jülich της Γερμανίας και το Πανεπιστήμιο της Padova της Ιταλίας 

Βασική προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Teaming αποτελεί η μακροχρόνια και ουσιαστική συνεργασία με πανεπιστήμια από χώρες που πρωτοστατούν στον τομέα της έρευνας και καινοτομίας.  Σε αυτήν την προσπάθεια το QSciTeC έχει ως στρατηγικούς εταίρους το Ερευνητικό Κέντρο Jülich και το Πανεπιστήμιο Padova τα οποία θα παράσχουν στήριξη και καθοδήγηση, όσον αφορά βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυξη του κέντρου, τόσο σε θέματα βασικής έρευνας, όσο και σε θέματα μεταφοράς τεχνογνωσίας και επιχειρηματικότητας. Το Πανεπιστήμιο Padova είναι εθνικός κόμβος στην Ιταλία για κβαντικές τεχνολογίες και το ερευνητικό κέντρο Jülich διαθέτει κβαντικούς υπολογιστές και εργαστήρια για μελέτη κβαντικών υλικών.

Σημαντική συμμετοχή της εταιρείας ELECTI Consulting Ltd

Εταίρος στο έργο είναι η  κυπριακή εταιρεία ELECTI η οποία θα αναπτύξει λογισμικό βελτιστοποίησης πλεύσης πλοίων για τους πελάτες της. Η ανάπτυξη λογισμικών βασισμένων σε κβαντικούς αλγορίθμους θα στοχεύει στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων  που προσφέρονται και θα είναι το μοντέλο μεταφοράς τεχνογνωσίας από το κέντρο  στον ιδιωτικό και ημι-κρατικό τομέα.

Θεματολογία του QSciTec

Το Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «QSciTec» θα εκπονεί διεπιστημονική έρευνα που επικεντρώνεται σε θέματα κβαντικών υπολογιστών, κβαντικών υλικών και στη βελτιστοποίηση βασικών και εφαρμοσμένων περιοχών έρευνας και καινοτομίας. Στόχος του Κέντρου Αριστείας είναι η εκπόνηση υψηλού επιπέδου διεπιστημονικής έρευνας παγκόσμιας εμβέλειας, η παραγωγή νέας γνώσης, καθώς και η εφαρμογή της για την επίλυση πρακτικών προβλημάτων στις εν λόγω εφαρμογές.

Ένας βασικός άξονας του Ερευνητικού Κέντρου Αριστείας «QSciTec», είναι η δημιουργία του «Κόμβου Καινοτομίας κβαντικών υπολογιστών» (Quantum Computing Innovation Hub), για παροχή υπηρεσιών έρευνας και καινοτομίας σε ερευνητές/ριες και οργανισμούς που εμπλέκονται στη χρήση κβαντικών υπολογιστών. Ήδη ένας αριθμός ερευνητών/ριών και εταιριών από την Κύπρο και το εξωτερικό έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να συνεργαστούν με το κέντρο.

Χρηματοδότηση και δημιουργία κρίσιμης μάζας ερευνητών/ριών

H πρόταση  εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους €15 εκατ. από την Ε.Ε., με ισόποση εθνική χρηματοδότηση, καθώς και χρηματοδότηση ύψους €5 εκατ. από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι θα εξασφαλιστούν οι σχετικές πιστώσεις στον κρατικό προϋπολογισμό. Με βάση το επιχειρηματικό σχέδιο του «QSciTec» το οποίο έχει κατατεθεί θα δημιουργηθεί κρίσιμη μάζα ερευνητών/ριών άριστα καταρτισμένων σε θέματα κβαντικών τεχνολογιών καθώς και σημαντική υποδομή για την εκπόνηση πρωτοποριακής έρευνας σε αυτό το πεδίο. Ως αποτέλεσμα, το «QSciTec» θα μπορεί να προσελκύσει επιπρόσθετα ερευνητικά κονδύλια τα οποία θα το καταστήσουν βιώσιμο μακροπρόθεσμα.

Ερευνητική ομάδα του «QSciTec»

Η ερευνητική ομάδα του «QSciTec» αποτελείται από ακαδημαϊκούς του Τμήματος Φυσικής και Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ λαμβάνουν μέρος και συνεργάτες/τιδες από διάφορα άλλα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου: Μαθηματικών και Στατιστικής, Πληροφορικής, Οικονομικών, Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημοσίας Διοίκησης, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. Συγκεκριμένα, ο βασικός κορμός της ερευνητικής ομάδας αποτελείται από τους Κωνσταντία Αλέξανδρου, Χάρη Παναγόπουλο, Νικόλαο Τούμπα, Γρηγόρη Ίσκο, Ανδρέα ‘Οθωνος, Θεοδόση Τρυπηνιώτη, Halil Saka, Αναστάσιο Τασιόπουλο, Σωτήριο Χριστοδούλου, Νίκο Σάββα, Άννα Φιλίππου, Ιωάννη Δημόπουλο, Άνδρο Κούρτελλο, Χρίστο Νικολαΐδη, Τριαντάφυλλο Στυλιανόπουλο, Βασίλειο Βαβουράκη, Ιωάννη Κρικίδη, Χαράλαμπο Χαραλάμπους και Χριστόφορο Χατζηκωστή. Το έργο συντονίζεται από την Καθηγήτρια Κωνσταντία Αλέξανδρου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου.

Σύμφωνα με τη συντονίστρια του «QSciTec», Kαθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου, «η ανάπτυξη του Ερευνητικού Κέντρου «QSciTec» θα δημιουργήσει στην Κύπρο ένα οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στις αναδυόμενες κβαντικές τεχνολογίες, μια περιοχή έρευνας  που η Κύπρος υστερεί. Το «QSciTec»  θα συνδέει πανεπιστήμια, εταιρείες τεχνολογίας και τελικούς χρηστες/ριες, κυβερνητικούς οργανισμούς, ως επίσης και εταιρείες προώθησης επιχειρηματικότητας. Αυτό το δίκτυο συνεργασίας θα επιφέρει νέες ευκαιρίες απασχόλησης για νέα παιδιά, ως επίσης και νέες ιδέες για οικονομική ανάπτυξη στη Κύπρο».

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, δήλωσε πως «Η μεγάλη επιτυχία του «QSciTeC» δείχνει το υψηλό επίπεδο έρευνας που εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου καθώς και  την επιδίωξη του οργανισμού να φέρνει εγγύτερα στην κοινωνία την επιστήμη, την τεχνολογία και τις εφαρμογές τους. Στα επόμενα χρόνια, στο «QSciTec» αναμένεται να εργοδοτηθεί σημαντικός αριθμός νέων ερευνητών/ριών, ενώ αναμένεται να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές, νέες ερευνητικές δραστηριότητες και συνεργασίες με άλλα ερευνητικά ιδρύματα, εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς».

Το κέντρο «QSciTeC» είναι το τέταρτο  κέντρο αριστείας το οποίο συντονίζεται από το  Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενώ το Πανεπιστήμιο είναι εταίρος σε πέμπτο.