Μέλη του ακαδημαϊκού και ερευνητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου παρουσιάζουν τις εκδόσεις τους.
Σχεδιασμός και επιμέλεια: Μαρίζα Λαμπίρη, Επικεφαλής Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Πανεπιστήμιο Κύπρου

Δείτε στο YouTube Channel