Εκλογή 2 καθηγητών της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου,  στην Κυπριακή Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, 10 Ιουνίου 2024

Επαναστατική έρευνα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή στην Κύπρο, 11 Ιουνίου 2024
14 Ιουνίου, 2024
Ανακοίνωση του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών για τον θάνατα του Δρ Martin Hellicar, 17 Ιουνίου 2024
17 Ιουνίου, 2024
Επαναστατική έρευνα για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από οπιοειδή στην Κύπρο, 11 Ιουνίου 2024
14 Ιουνίου, 2024
Ανακοίνωση του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών για τον θάνατα του Δρ Martin Hellicar, 17 Ιουνίου 2024
17 Ιουνίου, 2024

Εκλογή του Καθηγητή Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστήμιου Κύπρου Κυριάκου Δημητρίου ως Γενικού Γραμματέα και του Καθηγητή Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Σταύρου Φωτίου ως Προέδρου της τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών.

Η Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου συγχαίρει τον Καθηγητή του Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών Κυριάκο Δημητρίου, ο οποίος κατά τη συγκρότηση της πρώτης Συγκλήτου της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών εξελέγη Γενικός Γραμματέας της, καθώς και τον Καθηγητή του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής Σταύρο Φωτίου, ο οποίος εξελέγη Πρόεδρος της Τάξης Ηθικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών.

Ο Καθηγητής Κυριάκος Δημητρίου απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα το 1993 από το University College London, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό από το 1989 από το University of York.  Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει ακαδημαϊκή θέση από το Σεπτέμβριο του 1994.  Τα πεδία της πραγμάτευσης και συγγραφής του εκτείνονται σε τομείς όπως:

  • Αρχαιοελληνική και Νεότερη Πολιτική φιλοσοφία
  • Πρόσληψη της ελληνορωμαϊκής αρχαιότητας
  • Ιστορία των Ιδεών
  • Θεωρίες της Δημοκρατίας
  • Φιλοσοφική λογοτεχνία

Ο Καθηγητής Σταύρος Φωτίου απέκτησε το Διδακτορικό του Δίπλωμα στη Θεολογία από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993, ενώ κατέχει πτυχίο από το 1985 από το Πανεπιστήμιο Αθηνών.  Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέχει ακαδημαϊκή θέση από το Σεπτέμβριο του 1996. Τα πεδία της πραγμάτευσης και συγγραφής του εκτείνονται σε τομείς όπως:

  • Θεολογία
  • Θρησκευτική Παιδεία
  • Μεθοδολογία της Διδασκαλίας
  • Ηθική
  • Αγωγή Ζωής