Δέκα αριστούχοι φοιτητές/τριες επιλέγηκαν για να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Ερευνητικής Απασχόλησης UROP στο Κέντρο Αριστείας «Κοίος», 19 Ιουνίου 2024

Δημιουργία Νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 18 Ιουνίου 2024
18 Ιουνίου, 2024
Tο μετάλλιο Rehbein 2024 απονεμήθηκε στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίου, 19 Ιουνίου 2024
19 Ιουνίου, 2024
Δημιουργία Νέου Ευρωπαϊκού Κέντρου Αριστείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 18 Ιουνίου 2024
18 Ιουνίου, 2024
Tο μετάλλιο Rehbein 2024 απονεμήθηκε στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Ζαχαρία Ζαχαρίου, 19 Ιουνίου 2024
19 Ιουνίου, 2024

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενασχόληση ταλαντούχων φοιτητών με την έρευνα και την καινοτομία

Δέκα αριστούχοι προπτυχιακοί φοιτητές/τριες συμμετέχουν φέτος στο Πρόγραμμα Ερευνητικής Απασχόλησης Προπτυχιακών Φοιτητών (Undergraduate Research Opportunities Program – UROP) στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την καλοκαιρινή περίοδο 2024.

Το πρόγραμμα UROP, διοργανώνεται με μεγάλη επιτυχία για 16η συνεχή χρονιά, με κύριο σκοπό να δώσει την ευκαιρία σε αριστούχους φοιτητές/τριες να εμπλακούν ενεργά σε ενδιαφέροντα ερευνητικά προγράμματα, όπως επίσης και να πάρουν μια πρώτη γεύση από τη διαδικασία διεξαγωγής επιστημονικής έρευνας, δίπλα σε αναγνωρισμένους επιστήμονες του Κέντρου Αριστείας «Κοίος».

Τα ονόματα των φοιτητών/τριών που εργοδοτούνται φέτος είναι (με αλφαβητική σειρά): Νικόλας Ασσιώτης, Αντώνης Γεωργίου, Στανιμίρα Γκεοργκίεβα, Παναγιώτης Δημητρίου, Λεόντιος Ιωάννου, Λουκάς Κωνσταντίνου, Γρηγόρης Ιωάννης Μανιταράς, Μάριος Μπου Μανσούρ, Μάριος Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Χριστοδούλου. Επτά από τους επιλεγέντες είναι φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ οι υπόλοιποι τρεις φοιτούν στο εξωτερικό (Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο – Ελλάδα, Trinity College Dublin – Ιρλανδία, University of Groningen – Ολλανδία).

Οι φοιτητές/τριες που επιλέγηκαν, θα έχουν την ευκαιρία να συνεργασθούν με ακαδημαϊκούς και ερευνητές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος» σε ερευνητικά θέματα στον τομέα της Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνιών, με έμφαση στην παρακολούθηση, τη διαχείριση, τον έλεγχο και την ασφάλεια μεγάλης κλίμακας υποδομών ζωτικής σημασίας. Αυτές περιλαμβάνουν συστήματα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, δίκτυα παροχής νερού, συστήματα μεταφορών, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, συστήματα περίθαλψης, καθώς και συστήματα διαχείρισης και ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης.

Η εμπλοκή των νέων ταλαντούχων ερευνητών/τριών, όπως οι φοιτητές/τριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα UROP, αποσκοπεί στην καθιέρωση και εμπέδωση μιας κουλτούρας έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας, συστατικά απαραίτητα για την αναβάθμιση της οικονομίας και κοινωνίας της Κύπρου, σε ένα κέντρο γνώσης με συνεχή και αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Παράλληλα, δίνεται η ευκαιρία στους/στις μελλοντικούς/κές επιστήμονες και ερευνητές/τριες να αποκτήσουν εμπειρίες που θα εξελίξουν τις δεξιότητές τους και θα τους συνοδεύουν για μια ζωή.

Η φοιτήτρια Αθηνά Κωνσταντίνου από το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν στη Σκωτία, η οποία συμμετείχε στο UROP Πρόγραμμα το 2023, αναφέρει σχετικά: «Η συμμετοχή μου στο Πρόγραμμα UROP ήταν μια μεταμορφωτική εμπειρία! Σε ακαδημαϊκό επίπεδο, είχα την ευκαιρία να ασχοληθώ εις βάθος με τις αρχές της Μηχανικής Μάθησης και των πρακτικών εφαρμογών τους, ειδικότερα στο πεδίο των αυτόνομων οχημάτων. Έμαθα πώς να διαχειρίζομαι και να αναλύω μεγάλα σύνολα δεδομένων, να κατασκευάζω και να δοκιμάζω μοντέλα μηχανικής μάθησης και να ερμηνεύω τα αποτελέσματα. Σε επαγγελματικό επίπεδο, απέκτησα εμπειρία σε όλα τα στάδια μιας ερευνητικής  εργασίας, από τη σύλληψη της ιδέας στον πειραματισμό, την ανάλυση και τέλος στην παρουσίαση των αποτελεσμάτων».