Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Η Αποστολή του Τομέα Συμβάσεων και Αγορών (ΤΣΑ) είναι η αποτελεσματική και αποδοτική  διαχείριση (α) διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων,  για να ικανοποιηθούν οι ανάγκες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας σε αγαθά, υπηρεσίες και έργα και (β) των αποθηκευτικών αποθεμάτων του Πανεπιστημίου, μέσα στα πλαίσια των προνοιών της σχετικής νομοθεσίας.

Κάθε ενδιαφερόμενος που προτίθεται να προβεί σε αγορά, θα πρέπει να πρώτα να επιλέξει την κατάλληλη διαδικασία με βάση το «Διάγραμμα Επιλογής Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης» που υπάρχει κατηγορία «Διαδικασίες Διενέργειας Διαγωνισμών» της ιστοσελίδας και στη συνέχεια να ακολουθήσει τα βήματα που  καταγράφονται στο αντίστοιχο έγγραφο της διαδικασίας που επέλεξε (που επίσης υπάρχει κάτω από την κατηγορία «Διαδικασίες Διενέργειας Διαγωνισμών»).

Το Προσωπικό  του Τομέα, είναι πάντοτε στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου για να παρέχει καθοδήγηση και κάθε δυνατή βοήθεια.