ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Εργαλείο Δημιουργίας Εγγράφων Διαγωνισμού

Πρότυπα Έγγραφα στον Ιστότοπο του Γενικού Λογιστηρίου

Πρότυπα Έγγραφα για Ειδικές Περιπτώσεις
ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΚ

Συνοπτική Διαδικασία (Εκτιμώμενη Αξία μέχρι €15.000 για προμήθειες/έργα και μέχρι €25.000 για υπηρεσίες)

Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (Εκτιμώμενη Αξία μέχρι €15.000 για προμήθειες/έργα και μέχρι €25.000 για υπηρεσίες)

Συνοπτική Διαδικασία (Εκτιμώμενη Αξία μέχρι €50.000 για προμήθειες/έργα και μέχρι €80.000 για υπηρεσίες)

Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (Εκτιμώμενη Αξία πέραν των €15.000 για προμήθειες/έργα και πέραν των €25.000 για υπηρεσίες)
ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στην ΕλληνικήΣτην Αγγλική
Δέσμευση Μη Απόσυρσης της ΠροσφοράςCommitment not to Withdraw the Offer
Εγγυητική Επιστολή ΣυμμετοχήςTender Guarantee
Εγγυητική Επιστολή Πιστής ΕκτέλεσηςPerformance Guarantee
Εγγυητική Επιστολή ΠροκαταβολήςAdvance Payment Guarantee
Εγγυητική Επιστολή Καλής ΛειτουργίαςGood Operation Guarantee
Εγγυητική Επιστολή Οριστικής Παραλαβής*Final Acceptance Guarantee*

* Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σχετική έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας