Εκτύπωση

  

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Νέα Έγγραφα για Γενικές Προμήθειες

Νέα Έγγραφα για Γενικές Υπηρεσίες

Νέα Έγγραφα για Ειδικές Περιπτώσεις

Όλα τα Νέα Έγγραφα στον Ιστότοπο του Γενικού Λογιστηρίου

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΚ

Συνοπτική Διαδικασία (Εκτιμώμενη Αξία μέχρι €15.000 για προμήθειες/έργα και μέχρι €25.000 για υπηρεσίες)

 
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (Εκτιμώμενη Αξία μέχρι €15.000 για προμήθειες/έργα και μέχρι €25.000 για υπηρεσίες)
 
Συνοπτική Διαδικασία (Εκτιμώμενη Αξία μέχρι €50.000 για προμήθειες/έργα και μέχρι €80.000 για υπηρεσίες)
 
Διαδικασία με Διαπραγμάτευση (Εκτιμώμενη Αξία πέραν των €15.000 για προμήθειες/έργα και πέραν των €25.000 για υπηρεσίες)
 
 Ανοικτή Διαδικασία (Εκτιμώμενη Αξία πέραν των €50.000 για προμήθειες/έργα και πέραν των €80.000 για υπηρεσίες) - ΜΗ ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΑ

 

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ

Στην Ελληνική Στην Αγγλική

  

 

 

 

 

 

 

 

* Μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο μετά από σχετική έγκριση του Γενικού Λογιστηρίου της Δημοκρατίας