Οι πιο κάτω αναφερόμενες συμβάσεις που είναι σε ισχύ, δηλαδή η κατάστασή τους αναφέρεται ως ΕΝΕΡΓΗ, είναι υποχρεωτικές υπό την έννοια ότι το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό Προσωπικό του Πανεπιστημίου είναι υποχρεωμένο να τις χρησιμοποιεί όταν τα αγαθά και/ή υπηρεσίες που πρόκειται να αγορaστούν μπορούν να εξασφαλιστούν μέσω μιας ή περισσοτέρων από αυτές τις συμβάσεις.

Αντικείμενο ΣύμβασηςΚατάσταση ΣύμβασηςΣυνολική Περίοδος
Συμφωνίας

Τρέχουσα Περίοδος Συμφωνίας
Προμηθευτής/εςΟδηγίεςΈγγραφα
Παραγγελία από Αποθήκη ΠΚΕΝΕΡΓΗ  Αποθήκη
Συμφωνίες Πλαίσιο του ΚράτουςΕΝΕΡΓΗ  Διάφοροι

Προμήθεια Υπολογιστών Συμβατών με τα Λειτουργικά Συστήματα Mac OS και iOS της Apple
(UCY-2020-034-ΥΠΥ)
ΕΝΕΡΓΗ 24/11/2020 - 23/11/202324/11/2020 - 23/11/2022 iStorm Cyprus LtdΟδηγίες
Ηλεκτρονικό Κατάστημα

Πιστοποιητικά Συμβατότητας
Έγγραφα Διαγωνισμού
Διαδικασία Ανάθεσης
Υπογραφή Συμφωνίας 
Συμφωνία
Υπόδειγμα Παραγγελίας
Πιστοποιητικό Παραλαβής
Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης Έντυπου Υλικού
(UCY-2020-018-ΥΔΣ)
ΕΝΕΡΓΗ 31/01/2020 - 30/01/2023 31/01/2022 - 30/01/2023Κατάλογος Αναδόχων ανά Έκδοση
Οδηγίες
Υπολογιστής Χρέωσης Εκτυπωτικής Εργασίας
Συμφωνίες
Imprinta
Piastr
Printco Cassoulides

Υποδείγματα Παραγγελιών:
Imprinta
Piastr
Printco Cassoulides
Πίνακες Τιμών
Imprinta
Piastr
Printco Cassoulides
Πίνακας Τεχνικών Χαρακτηριστικών

Αγορά Αεροπορικών ΕισιτηρίωνΑΝΕΝΕΡΓΗ     
Παροχή Υπηρεσιών σε Θέματα Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Δικαιωμάτων Πνευματικής ΙδιοκτησίαςΑΝΕΝΕΡΓΗ     
Προμήθεια Εργαστηριακών και Ιατρικών ΑναλωσίμωνΑΝΕΝΕΡΓΗ     
Παροχή Υπηρεσιών Διοργάνωσης ΣυνεδρίωνΑΝΕΝΕΡΓΗ