Υπεύθυνος Τομέα Συμβάσεων και Αγορών

Δώρος ΘεοδώρουΑνώτερος Λειτουργός Πανεπιστημίου22894110[email protected]
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
Αγάθη ΔημοσθένουςΛειτουργός Πανεπιστημίου22894071[email protected]
Μάριος ΙωαννίδηςΛειτουργός Πανεπιστημίου22894079[email protected]
Γιάννης ΙωάννουΛειτουργός Πανεπιστημίου22894360[email protected]
Κούλλα ΠαπανεάρχουΛειτουργός Πανεπιστημίου22894102[email protected]
Πραξούλα ΧριστοδούλουΓενικός Γραφέας22894104[email protected]
Έλενα ΠίτρηΓενικός Γραφέας22894103[email protected]
Ραφαέλλα ΠαπαχριστοφόρουΕιδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου22893049[email protected]
Ανδρέας ΚεδαρίτηςΕιδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου22893043[email protected]
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΗΣ
Γιώργος ΝικολάουΕπιθεωρητής Αγορών 22893831 [email protected]
Μαρία ΚυρίλλουΓενικός Γραφέας22893832[email protected]
Ανδρέας Πατσαλής Αποθηκάριος (Ειδικός Επιστήμονας Υποστήριξης Έργου) 22893833[email protected]
 Αλέκος Χριστοδούλου Ωρομίσθιο Προσωπικό 22893835[email protected]