Αριθμός Διαγωνισμού

 Τίτλος Διαγωνισμού

Πρακτικό
Ανοίγματος

 Έκθεση
Αξιολόγησης

Απόφαση
ΣΠΟ 

UCY-2018-001-BIO Προμήθεια εξειδικευμένων αναλωσίμων της εταιρίας Invitrogen (Thermo Fisher Scientific) από τον αποκλειστικό αντιπρόσωπό της στην Κύπρο Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-002-BIO Προμήθεια χημικών αντιδραστηρίων, βιολογικών αντιδραστηρίων και υλικών εργαστηρίων για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-003-ΒΙΒ  Renewal of the subscription of Thieme Journals of Medical Package for three consecutive annual renewals Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-004-ΥΠΥ Προμήθεια υπολογιστών συμβατών με λειτουργικά συστήματα MAC OS X και iOS της APPLE Πρακτικό Ανοίγματος  'Εκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-005-XHM  Supply of Princeton Instruments PyLoN: 100BR_eXcelon CCD Camera and LightField Acquisition software eith built-in Math Engine  Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης   Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-006-BIB Tender for the Renewal of the Subscriptions and the Provision of  Access Rights to Thomson Reuters Eikon Service  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-007-IAT Προμήθεια Εξοπλισμού για τη Μονάδα Προσομοίωσης της Ιατρικής Σχολής (ΦΑΣΗ Α.1) Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης 
 
UCY-2018-008-ΤΕΧ Προμήθεια Συστήματος Εκθετήριων Πανέλων Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-009-ΚΟΙΟΣ Αγορά μη επανδρωμένων αεροσκαφών Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-010- ΥΠΥ Προμήθεια αδειών χρήσης λογισμικών και λειτουργικών Microsoft Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-011-ΥΣΦΜ  Σύμβαση Συντήρησης Banner  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2018-012-BIB Renewal of the subscriptions and the provision of access rights to standard & poor's  compustat full package &compustat global and execucomp   Πρακτικό Ανοίγματος   Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-013-YΠΥ  Επέκταση Υπηρεσίας Ασύρματης Πρόσβασης για το Πανεπιστήμιο Κύπρου    Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2018-014- ΥΠΥ Συμφωνία Matlab Enabled Campus TAH (Total Academic Headcount) Πρακτικό Ανοίγματος   Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-015-ΥΑΔ   Προμήθεια Πόσιμου Νερού και Εγκατάσταση Επιδαπέδιων Ψυγείων Ζεστού/Κρύου Νερού  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-016-CDO Προμήθεια και τοποθέτηση Συστημάτων Σήμανσης στο Έργο: Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-017-ΤΕΧ  Προμήθεια,Εγκατάσταση και τριετή συντήρηση θεατρικού εξοπλισμού για την αίθουσα τελετών στον Κεντρικό Χώρο του ΠΚ Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-019-BIB Προμήθεια Μηχανήματος Book Scanner, Εγκατάσταση, Εκπαίδευση, Υποστήριξη, δύο χρόνια εγγύηση και τριετή συντήρηση. Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης 
UCY-2018-020-        
UCY-2018-021-CDO ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΧΑΛΙΟΥ ΜΕ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΛΕΒΕΝΤΗΣ Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-022-IAT Προμήθεια Καθαριστών Αέρα Εσσωτερικών Χώρων  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-023-ΚΓ Προμήθεια, Εγκατάσταση, Διαμόρφωση και 5 ετή δωρεάν συντήρηση εξοπλισμού για τη δημιουργία εργαστηρίου πολυμέσων για το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-025-BIO  Αγορά Εργαστηριακού Εξοπλισμού για το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-026-BIB Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Αυτοματοποιημένου Συστήματος Διαχείρισης Φωριαμών (Automated Locker Management System) Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-027-YΑΔ Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Φοιτητών και Προσωπικού από και πρός τους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-029-ΚΟΙΟΣ Αγορά μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-030-CDO Παροχή Υπηρεσιών για Γεοτεχνική Έρευνα-Μελέτη στην Πανεπιστημιούπολη  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης 
Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-031-IΣΑ Μίσθωση σκάφους υποστήριξης για την υποβρύχια ανασκαφή στο Ναυάγιο Μαζωτού Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2018-032-ΥΔΣ Παροχή Υπηρεσιών Εκτύπωσης και Συναφών Υπηρεσιών για το Πανεπιστήμιο Κύπρου  Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-033-TEX Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστημάτων Αδιάλειπτου Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος στον κύριο Κόμβο Πληροφορικών Συστημάτων (Κτήριο S στα Κτήρια Κεντρικού Χώρου (Ακαδημίας) Πρακτικό Ανοίγματος     
UCY-2018-034-ΥΠΥ Προμήθεια Οθονών  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-035-TEX
Συντήρηση Ηλέκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών σε Κτηριακές Εγκαταστάσεις του ΠΚ
Πρακτικό Ανοίγματος     Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-036-ΥΠΥ 3ετής Ανανέωση Άδειας Λογισμικού SPSS Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-037-CDO Κατασκευή Στεγάστρων σε Χώρους Στάθμευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Πανεπιστημιούπολη  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2018-038-XHM  Προμήθεια Χημικών Αντιδραστηρίων, Υαλοτυργικών, Αναλωσίμων και Μικροεξοπλισμού   Πρακτικό Ανοίγματος   Έκθεση Αξιολόγησης   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-040-ΕΠΛ Αγορά Παλμογράφων και Ανσλυτών Φάσματος  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-041- ΕΠΛ Προμήθεια και δωρεάν τριετής συντήρηση υπολογιστών τύπου mini PC Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-042-ΔΔΟ Προμήθεια Πλαστικών Καρτών και Μελάνι Εκτύπωσης  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης 
UCY-2018-043-ΠΡΥΤ Αγορά Συμβουλευτικών Υπηρεσιών για Υποστήριξη της Στρατηγικής Ανάπτυξης και Λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-044-ΧΗΜ Provision of annual Maintenance Services for Departmental ¨Avance III 500 NMR Spectrometer for a period of three years Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2018-045-ΥΑΔ   Μίσθωση Συμπιεστών Στερεών Απορριμμάτων και Ανακύκλωσης χαρτιού  Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης    Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2018-046-BIB  Purchase of eBooks from Edward Elgar Publishing Ltd  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-047-CDO  Προμήθεια Βιβλιοστατών για τα βιβλιοστάσια του κτιρίου: Κέντρο Πληροφόρησης "Βιβλιοθήκη Στέλιος Ιωάννου" Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-048-ΥΑΔ  Παροχή Υπηρεσιών Ασφάλειας στους Χώρους του Π.Κ. και Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-049-CDO  Προμήθεια και Εγκατάσταση Σταθερών Πάγκων και Καθισμάτων σε αίθουσες αμφιθεάτρων στις νέες κτηριακές εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής Έκθεση Αξιολόγησης 
 
UCY-2018-050-CDO Παροχή Υπηρεσιών Ομάδας Συμβούλβν για Διοικητική Υποστήριξη Στη Διαχείριση των Εργων Των Τεχνικών Υπηρεσιών του Πανεπιστημίου Κύπρου που Συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης 
UCY-2018-051-BIO Αγορά Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης, στο αντικείμενο της επιστήμης της πληροφορικής, για τις ανάγκες υλοποίησης συγκεκριμένων παραδοτέων του προγράμματος «RECONNECT» - Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development Πρακτικό Ανοίματος    Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-052-BIO

Αγορά Υπηρεσιών Εξωτερικής Εμπειρογνωμοσύνης, στο αντικείμενο της επιστήμης της βιολογίας/θαλάσσιας βιολογίας, για τις ανάγκες υλοποίησης συγκεκριμένων παραδοτέων του προγράμματος «RECONNECT» - Regional cooperation for the transnational ecosystem sustainable development

 Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-053-CDO Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικών Και Τεχνικών στην Ειδικότητα της Πολιτικής Μηχανικής Στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Κύπρου σε Σχέση με τα Κατασκευαστικά Έργα στην Πανεπιστημιούπολη Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-054-YΠΥ Παροχή Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνίας για 36 μήνες με δικαίωμα προαίρεσης για άλλους 24 Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης 
UCY-2018-055-ΥΠΥ Προμήθεια, Εγκατάσταση και συντήρηση συστήματος High Performance Computing (HPC)  Πρακτικό Ανοίγματος    
UCY-2018-056-ΒΙΒ Παροχή Αδειών Χρήσης του Λογισμικού «STANDARD INTERCHANGE PROTOCOL-SIP2» για διασύνδεση του συστήματος διαχείρισης Βιβλιοθήκης «SIERRA» με το σύστημα «RFID» που θα εγκατασταθεί στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «ΣΤΕΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ» στην Πανεπιστημιούπολη  Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-057-ΥΠΥ Προμήθεια Αδειών Χρήσης Λογισμικών, Λειτουργίκων και Υπηρεσιών για προϊόντα Microsoft  Πρακτικό Ανοίγματος     
 UCY-2018-058-CDO Παροχή Υπηρεσιών για Γεωτεχνική Έρευνα – Μελέτη στην Πανεπιστημιούπολη   Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2018-059-ΧΗΜ Προμήθεια και εγκατάσταση εργαστηριακού εξοπλισμού “Ηigh-performance physical adsorption analyzer"   Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-060-ΥΑΔ  Υπηρεσίες Αυτόνομης Χρήσης Συστήματος Αξιολόγησης my 360° και Εκπαίδευσης και Εφαρμογής Κέντρων Αξιολόγησης  Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-061-ΥΑΔ Παραχώρηση Άδειας Χρήσης Καφετέριας στη Βιβλιοθήκη Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-062-ΥΠΥ  Μίσθωση Ολοκληρωμένης Λύσης Φορητών Υπολογιστών και Περιφερειακού Εξοπλισμού για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για 5 έτη Πρακτικό Ανοίγματος     Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-063-CDO  Ανάπτυξη Φωτοβολταϊκού Πάρκου "Απόλλων" - Α΄ΦΑΣΗ      
UCY-2018-064-ΠΜΜΠ Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του Εργαστηρίου Περιβαλλοντικής Ρευστομηχανικής  Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-065-BIB  Προμήθεια Βιβλίων σε έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή (ebooks) και Οπτικοακουστικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Βιβλιοθήκης  Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-066-MMK Small Animal Imaging Systems  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-067-XHM Laser Engineer Visit for repair of on Nd:YAD Laser-Replacement of oscillator cavities Πρακτικό Ανοίγματος  Έκθεση Αξιολόγησης  Απόφαση ΣΠΟ
 UCY-2018-068-BIB Renewal of the Database Suscriptions for the Library of the University of Cyprus  Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ 
 UCY-2018-069-IAT Προμήθεια Συστήματος Video Ηλεκτροεγκεφαλογραφίας  Πρακτικό Ανοίγματος Έκθεση Αξιολόγησης   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-070-ΥΠΕ Αγορά επιπρόσθετων αδειών χρήσης FileNet Πρακτικό Ανοίγματος   Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-071-IAT Ανάπτυξη Εργαστηρίου Φυσιολογίας Κυκλοφορικού Συστήματος (για την προμήθεια υπερηχοκαρδιογράφου) Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-072-IAT Προμήθεια Έξυπνων Ρολογιών Μέτρησης Παραμέτρων Υγείας Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ
UCY-2018-073-ΠΡΥΤ Αγορά Υπηρεσιών Ομάδας Καλιτεχνών για τη Λειτουργία του Προγράμματος Μουσικών Ταλέντων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ 
UCY-2018-074- ΦΩΣ  Προμήθεια 8 Fronius Battery Systems   Πρακτικό Ανοίγματος    Απόφαση ΣΠΟ