Καλωσορίσατε στην Ιστοσελίδα μας!

Ο Τομέας Προώθησης και Προβολής απαρτίζεται από τα εξής γραφεία: Γραφείο Εκδόσεων, Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων, Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων, και Γραφείο Σχεδιασμού και Υλοποίησης Κεντρικών Εκδηλώσεων

 

Εταιρική Ταυτότητα ΠΚ (branding)

«Σοφία η Μέλισσα» - η μασκότ του ΠΚ