Πληροφορίες για το Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης 2022-2023
 
 
  • το σύστημα για την εγγραφή στο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης του Πανεπιστημίου Κύπρου  θα λειτουργήσει τον Ιουλίο. Αρχικά, θα πρέπει να γίνει αποδοχή της πρόσκλησης της ΕΕΥ 
  • ο τρόπος διεξαγωγής των μαθημάτων θα ανακοινωθεί τον Ιουνίο
  • τα μαθήματα αρχίζουν 13 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνονται 9 Δεκεμβρίου 2022
  • τα μαθήματα διεξάγονται Τρίτη (3:30-5:30, 5:30-7:30), Τετάρτη (3:00-4:30, 4:30-6:00, 6:00-7:30) και Παρασκευή (3:30-5:30 ή 5:30-7:30)
  • πληροφορίες για το πρόγραμμα μαθημάτων θα αναρτηθούν στη συνέχεια 
  • για απαλλαγή μαθημάτων στη διάρκεια λειτουργίας του συστήματος εγγραφών τον Ιούλιο, θα υπάρχει σύνδεσμος που θα επισυνάπτονται το  αντίγραφο μεταπτυχιακού τίτλου και αναλυτικής βαθμολογίας
  • σε όσους υποψηφιους αποδεχτούν την πρόσκληση της ΕΕΥ θα σταλεί αργότερα ενημέρωση από τη γραμματεία του προγράμματος παιδαγωγικής Κατάρτισης. Η ενημέρωση θα σταλεί μέσω email