Το ψηφιακό αρχείο το οποίο έχει δημιουργηθεί στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Ψηφίδες Γνώσης» είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας εντοπισμού, καταγραφής και ψηφιοποίησης υλικού που έχει δημιουργηθεί από άτομα με αναπηρίες και χρόνιες παθήσεις που δραστηριοποιούνται στην Κύπρο και στην Ελλάδα. Ποιήματα, λογοτεχνικά κείμενα, ομιλίες, έργα τέχνης, ντοκιμαντέρ, βίντεο, τραγούδια, συνεντεύξεις, φωτογραφίες και δημοσιεύματα έχουν ψηφιοποιηθεί και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα για να σκιαγραφήσουν το ατομικό προφίλ του κάθε δημιουργού. Το ψηφιακό αρχείο είναι οργανωμένο με βάση το προφίλ και το έργο του κάθε δημιουργού (ψηφιακά portfolio) και με βάση άλλους παράγοντες που χαρακτηρίζουν το υλικό, όπως για παράδειγμα τις θεματικές ενότητες στις οποίες εμπίπτει, τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος με τα οποία σχετίζεται και τις τάξεις στις οποίες θα μπορούσε να αξιοποιηθεί (εργαλείο αναζήτησης υλικού).

Ψηφιακά portfolio
 
Το ψηφιακό portfolio του κάθε δημιουργού περιλαμβάνει ένα σύντομο βιογραφικό σημείωμα, αντιπροσωπευτικό έργο του και συνεντεύξεις. Το κάθε portfolio είναι δομημένο με τρόπο που να προβάλλει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του δημιουργού. Οι επισκέπτες/τριες του κάθε portfolio μπορούν να δημιουργήσουν μια συνολική εικόνα για το έργο και τις απόψεις του κάθε δημιουργού. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μεγάλο μέρος του υλικού που συμπεριλαμβάνεται στα ψηφιακά portfolio έχει συλλεχθεί με τη βοήθεια μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών, έχει συστηματοποιηθεί και ψηφιοποιηθεί από τους ερευνητικούς συνεργάτες του προγράμματος «Ψηφίδες Γνώσης» και έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα με τη σύμφωνη γνώμη των δημιουργών, εκτός από τις περιπτώσεις όπου τα άτομα δεν βρίσκονται εν ζωή. Σε πολλές περιπτώσεις, το υλικό ήταν άγνωστο στο ευρύ κοινό και δεν υπήρχε δημοσιευμένο οπουδήποτε. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα άτομα που συμπεριλαμβάνονται στην ιστοσελίδα έχουν χαιρετίσει την προσπάθεια αυτή και έχουν αποστείλει επιπλέον υλικό που θεωρούν ότι εμπίπτει στους σκοπούς της ιστοσελίδας. Τέλος, σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα εμπλουτίζεται κατά καιρούς με καινούρια ψηφιακά portfolio, αφού είναι βέβαιο ότι υπάρχουν ακόμα πολλά άτομα που αξίζει να συμπεριληφθούν στην ιστοσελίδα.
 
Εργαλείο αναζήτησης υλικού
 
Μέσα από τις δράσεις του προγράμματος, διαφάνηκε ότι οι εκπαιδευτικοί θα έβρισκαν χρήσιμο ένα εργαλείο με το οποίο θα μπορούσαν να εντοπίζουν υλικό από τα ψηφιακά portfolio γρήγορα και αποτελεσματικά. Για το σκοπό αυτό, δημιουργήθηκε το Εργαλείο Αναζήτησης Υλικού, το οποίο δίνει τη δυνατότητα εντοπισμού υλικού ανά γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος, θέμα, κειμενικό είδος και τάξη. Το εργαλείο είναι απλό και οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναζητήσουν υλικό με λέξεις-κλειδιά που σχετίζονται με τους πιο πάνω άξονες. Το εργαλείο συνοδεύεται από τον Κατάλογο Θεματικών Ενοτήτων στις οποίες εμπίπτει το υλικό του αρχείου.
 
 
 
Σημειώνεται ότι οι απόψεις που αποτυπώνονται στο υλικό του ψηφιακού αρχείου (π.χ. ποιήματα, συνεντεύξεις κ.λπ.) εκφράζουν τους συγγραφείς τους και δεν συνεπάγεται ότι εκφράζουν κατ’ ανάγκη την υπεύθυνη του ερευνητικού προγράμματος και επιμελήτρια της ιστοσελίδας.

Α

Κ

Π