Δείτε εδώ την ιστοσελίδα Inclusive Education in Action, στην οποία το εκπαιδευτικό υλικό του ερευνητικού προγράμματος 'Ψηφίδες Γνώσης' συγκαταλέγεται ανάμεσα σε επιλεγμένες προσεγγίσεις από διάφορες χώρες, ως παράδειγμα καλής πρακτικής για την ενιαία εκπαίδευση.
 
Δείτε εδώ πληροφορίες για το πρόγραμμα επαγγελματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS
Οι «Ψηφίδες Γνώσης» πάνε στο σχολείο.
 
Οι «Ψηφίδες Γνώσης» πάνε στη βιβλιοθήκη.
Δείτε εδώ παράδειγμα τροποποιημένης ενότητας για αξιοποίησή της στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.
Δείτε εδώ παραδείγματα αξιοποίησης του υλικού στη διδασκαλία.