Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ως μέρος του Προγράμματος DISARTS (συνεντεύξεις, συζητήσεις στο πλαίσιο των συναντήσεων επαγγελματικής μάθησης, αναστοχαστικά ημερολόγια, σχέδια μαθήματος που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, κ.ά.) θα αναλυθούν τους επόμενους μήνες. Θα ακολουθήσουν δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος στο κοινό, έκδοση οδηγού εκπαιδευτικών, άρθρα για τον τύπο, ακαδημαϊκά άρθρα, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κ.ά. Όλες οι δραστηριότητες διάχυσης θα ανακοινωθούν αργότερα.
 
 
Δελτία Τύπου
 
 
         
                                                            
    
Logo DISARTS


 
 
 
Τίτλος: Πρόγραμμα επαγγλματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS
Χρηματοδότηση: Εσωτερική Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου Κύπρου (μέσω διαγωνισμού), €30 000
Διάρκεια: 2019-2021
Επιστημονική υπεύθυνη: Σιμώνη Συμεωνίδου
Μεταπτυχιακή συνεργάτιδα: Μαρίνα Δημοκράτους
 
 
Εισαγωγή
Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αξιοποιώντας τη θεωρία των Σπουδών για την Αναπηρία. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, επιβάλλεται να αξιοποιείται η φωνή και το έργο των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποδομηθούν οι επικρατούσες στερεοτυπικές αντιλήψεις για την αναπηρία. Η αξιοποίηση του έργου των ατόμων με αναπηρία (π.χ. συνεντεύξεις, πίνακες ζωγραφικής, ποιήματα, ντοκιμαντέρ, αυτοβιογραφίες) οδηγεί στην κατανόηση της αναπηρίας ως πολύπλοκου θέματος παρά ως ζητήματος υγείας.
 
Σκοπός της έρευνας
Το πρόγραμμα DISARTS αποτέλεσε διετές πρόγραμμα το οποίο διερεύνησε πώς αυτή η προσέγγιση (βασισμένη στις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία και τις τέχνες) μπορεί να ωφελήσει την βασισμένη στο σχολικό πλαίσιο επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών

(α) την αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως κοινωνική
Σκοπός ήταν να απαντηθούν τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:
(1) Πώς οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την κατανόησή τους για την αναπηρία, μέσω της εμπλοκής τους με τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία και χρησιμοποιώντας τις στη διδασκαλία τους; και
(2) Πώς οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του έργου των ατόμων με αναπηρία στα μαθήματά τους, έτσι ώστε οι μαθητές/ήτριες να κατανοήσουν 
κατασκευή και 
(β) ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και έχουν προσωπικές εμπειρίες που επηρεάζουν τις απόψεις και τις ενέργειές τους
 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφίδες Γνώσης, μπορεί να υπάρχουν 3 τρόποι να αξιοποιηθεί το υλικό που δημιουργήθηκε από τα άτομα με αναπηρία στη διδασκαλία.
 
Προσέγγιση 1
 
Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας
 • Αξιοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος για να τεθούν οι στόχοι μιας νέας ενότητας
 • Επιλογή κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» που θεωρούνται χρήσιμα για την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα για αναπηρίας
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση για θέματα αναπηρίας
 
Προσέγγιση 2
 
Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας
 • Αξιοποίηση όλων ή μερικών από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα του σχολικού εγχειριδίου
 • Αξιολόγηση των κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αποφάσεις για αξιοποίησή τους ή όχι (π.χ. αν ένα κείμενο παρουσιάζει καταπιεστική ρητορική σε σχέση με την αναπηρία ή παρουσιάζει στερεότυπα για την αναπηρία, τότε μπορεί να απορριφθεί και να αντικατασταθεί)
 • Αξιοποίηση κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» τα οποία εκφράζουν τις απόψεις και τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση για θέματα αναπηρίας
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος που δεν σχετίζονται με θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας (π.χ. αξιοποίηση κειμένων από τις «Ψηφίδες Γνώσης» για την ανάπτυξη ασκήσεων γραμματικής)
 
Προσέγγιση 3
 
Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με έμμεση αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας
 • Αξιοποίηση όλων ή μερικών από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα του βιβλίου
 • Αξιολόγηση των κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αποφάσεις για αξιοποίησή τους ή όχι (π.χ. αν ένα κείμενο παρουσιάζει καταπιεστική ρητορική σε σχέση με την αναπηρία ή παρουσιάζει στερεότυπα για την αναπηρία, τότε μπορεί να απορριφθεί και να αντικατασταθεί)
 • Αξιοποίηση ενός κειμένου από τις «Ψηφίδες Γνώσης» το οποίο αναφέρεται σε θέματα αναπηρίας, παράλληλα με ένα κείμενο του βιβλίου
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος που δεν σχετίζονται με θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας (π.χ. αξιοποίηση κειμένων από τις «Ψηφίδες Γνώσης» για την ανάπτυξη ασκήσεων γραμματικής, μαθηματικών και μουσικής)
  
*Σημείωση: Η διδακτική προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης του υλικού των «Ψηφίδων Γνώσης». Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το μάθημα και τους στόχους που θέτει ο/η κάθε εκπαιδευτικός.
 

Αναλυτική λίστα παραμυθιών με θέμα τη διαφορετικότητα
Έλενα Μονογιού
Απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση (2011)
Μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (2013)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

*Σημείωση: Η πιο πάνω λίστα, αποτελεί μέρος της ερευνητικής εργασίας της Έλενας Μονογιού και αφορά την κριτική ανάλυση των παραμυθιών που αφορούν τη διαφορετικότητα. Δεν αποτελούν όλα τα παραμύθια ενδεικτικά παραδείγματα και έτσι δεν προτείνεται πάντα η χρήση τους στη διδασκαλία.

 
 
Ομιλίες/Βίντεο
Βίντεο για θέματα πρόσβασης στο δομημένο περιβάλλον
 
Ντοκιμαντέρ
Καλλιτεχνικό Υλικό
 
Πίνακες
Φωτογραφίες
 
Βιβλία/Παραμύθια
Ποιήματα