Εκτύπωση
 
         
                                                            
    
Logo DISARTS


 
 
 
Τίτλος: Πρόγραμμα επαγγλματικής μάθησης εκπαιδευτικών DISARTS
Χρηματοδότηση: Εσωτερική Χρηματοδότηση Πανεπιστημίου Κύπρου (μέσω διαγωνισμού), €30 000
Διάρκεια: 2019-2021
Επιστημονική υπεύθυνη: Σιμώνη Συμεωνίδου
Μεταπτυχιακή συνεργάτιδα: Μαρίνα Δημοκράτους
 
 
Εισαγωγή
Κατά την τελευταία δεκαετία, υπήρξε αυξημένο ενδιαφέρον για την επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών αξιοποιώντας τη θεωρία των Σπουδών για την Αναπηρία. Είναι ευρέως αποδεκτό ότι στην επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών, επιβάλλεται να αξιοποιείται η φωνή και το έργο των ατόμων με αναπηρία, ώστε να αποδομηθούν οι επικρατούσες στερεοτυπικές αντιλήψεις για την αναπηρία. Η αξιοποίηση του έργου των ατόμων με αναπηρία (π.χ. συνεντεύξεις, πίνακες ζωγραφικής, ποιήματα, ντοκιμαντέρ, αυτοβιογραφίες) οδηγεί στην κατανόηση της αναπηρίας ως πολύπλοκου θέματος παρά ως ζητήματος υγείας.
 
Σκοπός της έρευνας
Το πρόγραμμα DISARTS αποτέλεσε διετές πρόγραμμα το οποίο διερεύνησε πώς αυτή η προσέγγιση (βασισμένη στις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία και τις τέχνες) μπορεί να ωφελήσει την βασισμένη στο σχολικό πλαίσιο επαγγελματική μάθηση των εκπαιδευτικών

(α) την αναπηρία ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ως κοινωνική
Σκοπός ήταν να απαντηθούν τα πιο κάτω ερευνητικά ερωτήματα:
(1) Πώς οι εκπαιδευτικοί διαμορφώνουν την κατανόησή τους για την αναπηρία, μέσω της εμπλοκής τους με τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρία και χρησιμοποιώντας τις στη διδασκαλία τους; και
(2) Πώς οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με την ενσωμάτωση του έργου των ατόμων με αναπηρία στα μαθήματά τους, έτσι ώστε οι μαθητές/ήτριες να κατανοήσουν 
κατασκευή και 
(β) ότι τα άτομα με αναπηρία είναι άτομα με διαφορετικά χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν την ταυτότητά τους και έχουν προσωπικές εμπειρίες που επηρεάζουν τις απόψεις και τις ενέργειές τους