Τα δεδομένα που συλλέχθηκαν ως μέρος του Προγράμματος DISARTS (συνεντεύξεις, συζητήσεις στο πλαίσιο των συναντήσεων επαγγελματικής μάθησης, αναστοχαστικά ημερολόγια, σχέδια μαθήματος που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, κ.ά.) θα αναλυθούν τους επόμενους μήνες. Θα ακολουθήσουν δραστηριότητες διάχυσης των αποτελεσμάτων, οι οποίες θα περιλαμβάνουν παρουσίαση του ερευνητικού προγράμματος στο κοινό, έκδοση οδηγού εκπαιδευτικών, άρθρα για τον τύπο, ακαδημαϊκά άρθρα, παρουσιάσεις σε συνέδρια, κ.ά. Όλες οι δραστηριότητες διάχυσης θα ανακοινωθούν αργότερα.
 
 
Δελτία Τύπου