Το Ερευνητικό Εργαστήριο Ενιαίας Εκπαίδευσης ιδρύθηκε το 2012 με σκοπό να ενισχύσει το ερευνητικό έργο που διεξάγεται στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα. Αποτελεί χώρο που εξυπηρετεί εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την ενιαία εκπαίδευση, όπως είναι για παράδειγμα η εκπαίδευση φοιτητών/ητριών, εκπαιδευτικών εν υπηρεσία και παιδιών, η παρατήρηση της διαδικασίας μάθησης, η παρατήρηση και καταγραφή της αλληλεπίδρασης κατά τη μάθηση κ.λπ. Το Εργαστήριο έχει τη μορφή ενός πρωτοποριακού πολυθεματικού χώρου, ο οποίος περιλαμβάνει σημαντικό υλικό που σχετίζεται με την ενιαία εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα πρωτογενές υλικό που αναπτύχθηκε από άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις (π.χ. αυτοβιογραφίες, ποιήματα, μουσική και έργα τέχνης), αρχειακό υλικό (π.χ. ταινίες μικρού μήκους, παραμύθια και λογοτεχνικά βιβλία), εκπαιδευτικό υλικό και τεχνολογικά μέσα υποστήριξης της μάθησης για όλα τα παιδιά. Το Εργαστήριο στεγάζεται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (Νέα Πτέρυγα, Λεωφόρος Καλλιπόλεως).