Σύμφωνα με έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφίδες Γνώσης, μπορεί να υπάρχουν 3 τρόποι να αξιοποιηθεί το υλικό που δημιουργήθηκε από τα άτομα με αναπηρία στη διδασκαλία.
 
Προσέγγιση 1
 
Ανάπτυξη νέας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας
 • Αξιοποίηση του Αναλυτικού Προγράμματος για να τεθούν οι στόχοι μιας νέας ενότητας
 • Επιλογή κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» που θεωρούνται χρήσιμα για την ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με θέματα για αναπηρίας
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση για θέματα αναπηρίας
 
Προσέγγιση 2
 
Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με σαφή αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας
 • Αξιοποίηση όλων ή μερικών από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα του σχολικού εγχειριδίου
 • Αξιολόγηση των κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αποφάσεις για αξιοποίησή τους ή όχι (π.χ. αν ένα κείμενο παρουσιάζει καταπιεστική ρητορική σε σχέση με την αναπηρία ή παρουσιάζει στερεότυπα για την αναπηρία, τότε μπορεί να απορριφθεί και να αντικατασταθεί)
 • Αξιοποίηση κειμένων και υλικού από τις «Ψηφίδες Γνώσης» τα οποία εκφράζουν τις απόψεις και τις εμπειρίες των ατόμων με αναπηρίες
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων οι οποίες ενθαρρύνουν την κριτική σκέψη και τη συζήτηση για θέματα αναπηρίας
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος που δεν σχετίζονται με θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας (π.χ. αξιοποίηση κειμένων από τις «Ψηφίδες Γνώσης» για την ανάπτυξη ασκήσεων γραμματικής)
 
Προσέγγιση 3
 
Τροποποίηση υπάρχουσας ενότητας με έμμεση αναφορά σε θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας
 • Αξιοποίηση όλων ή μερικών από τους στόχους οι οποίοι περιλαμβάνονται στην ενότητα του βιβλίου
 • Αξιολόγηση των κειμένων που υπάρχουν στο σχολικό εγχειρίδιο και αποφάσεις για αξιοποίησή τους ή όχι (π.χ. αν ένα κείμενο παρουσιάζει καταπιεστική ρητορική σε σχέση με την αναπηρία ή παρουσιάζει στερεότυπα για την αναπηρία, τότε μπορεί να απορριφθεί και να αντικατασταθεί)
 • Αξιοποίηση ενός κειμένου από τις «Ψηφίδες Γνώσης» το οποίο αναφέρεται σε θέματα αναπηρίας, παράλληλα με ένα κείμενο του βιβλίου
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους στόχους του μαθήματος που δεν σχετίζονται με θέματα αναπηρίας/διαφορετικότητας (π.χ. αξιοποίηση κειμένων από τις «Ψηφίδες Γνώσης» για την ανάπτυξη ασκήσεων γραμματικής, μαθηματικών και μουσικής)
  
*Σημείωση: Η διδακτική προσέγγιση που παρουσιάζεται εδώ αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης του υλικού των «Ψηφίδων Γνώσης». Το υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους ανάλογα με το μάθημα και τους στόχους που θέτει ο/η κάθε εκπαιδευτικός.
 

Αναλυτική λίστα παραμυθιών με θέμα τη διαφορετικότητα
Έλενα Μονογιού
Απόφοιτος Τμήματος Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου
Πτυχίο στη Δημοτική Εκπαίδευση (2011)
Μεταπτυχιακό στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (2013)
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. 

*Σημείωση: Η πιο πάνω λίστα, αποτελεί μέρος της ερευνητικής εργασίας της Έλενας Μονογιού και αφορά την κριτική ανάλυση των παραμυθιών που αφορούν τη διαφορετικότητα. Δεν αποτελούν όλα τα παραμύθια ενδεικτικά παραδείγματα και έτσι δεν προτείνεται πάντα η χρήση τους στη διδασκαλία.