ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

American Educational Research Journal
www.aera.net/Publications/Journals/AmericanEducationalResearchJournal/tabid/12607/Default.aspx

British Educational Research Journal
www.tandf.co.uk/journals/carfax/01411926.html

British Journal of Special Education
www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=0952-3383&site=1

Disability and Society
www.tandf.co.uk/journals/titles/09687599.asp

Disability Studies Quarterly
dsq-sds.org/

European Journal of Special Needs Education
www.tandf.co.uk/journals/EJSNE

International Journal of Inclusive Education
www.tandf.co.uk/journals/IJInclusiveEd

Journal of Research in Special Educational Needs (JORSEN)
www.wiley.com/bw/journal.asp?ref=1471-3802

Learning and Instruction
www.journals.elsevier.com/learning-and-instruction/

Scandinavian Journal of Disability Research
www.tandf.co.uk/journals/sjdr

Teaching and Teacher Education
www.journals.elsevier.com/teaching-and-teacher-education/

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Παιδαγωγική Εταιρεία Κύπρου (ΠΕΚ)
www.pek.org.cy/

Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος (ΠΕΕ)
www.pee.gr/

Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΕΛ.Ε.ΣΥ.Π.)
www.elesyp.gr/

American Educational Research Association (AERA)
www.aera.net/

British Educational Research Association (BERA)
www.bera.ac.uk/

European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
www.earli.org/

European Educational Research Association (EERA)
www.eera-ecer.de/

Inclusive and Supportive Education Congress (ISEC)
www.isec2010.org/

World Education Research Association (WERA)
www.weraonline.org/

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ KAI ΔΙΚΤΥΑ

Centre for Disability Research (University of Lancaster)
www.lancs.ac.uk/fass/centres/cedr/index.php

Centre for Disability Studies (University of Leeds)
www.leeds.ac.uk/disability-studies/

Enabling Education Network (EENET)
www.eenet.org.uk/

Nordic Network of Disability Research (NNDR)
nndr.org/

Society for Disability Studies (SDS)
disstudies.org/

ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΙΚΤΥΑ (ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΚΠΡΟΣΩΠΕΙΤΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ)

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
www.european-agency.org
 
European Union Agency for Fundamental Rights (FRA)
fra.europa.eu
 
Academic Network of European Disability Experts (ANED)
www.disability-europe.net
 
ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΦΟΡΕΙΣ

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ειδική Εκπαίδευση)
www.moec.gov.cy/eidiki/index.html

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ανάπτυξη-Βελτίωση της Σχολικής Μονάδας)
www.moec.gov.cy/dde/anaptyxi_veltiosi_scholeiou/

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου
www.pi.ac.cy

Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες
www.mlsi.gov.cy/mlsi/dsid/dsid.nsf/

Γραφείο Σχεδιασμού για τα Άτομα με Αναπηρία
www.mcw.gov.cy/mcw/dbpd/disabledaccess.nsf

Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥ.Σ.Ο.Α)
www.kysoa.org.cy

Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης (ΚΟΕΕ)
www.facebook.com/pages/

ΑΛΛΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Δημόσια Διαβούλεση στην Παράλληλη Βουλή "Προσοχή στο (Ψηφιακό) κενό: Ψηφιακή εκπαίδευση για όλους!"
https://tinyurl.com/yfp4sjaf 

Ραδιοφωνική Εκπομπή 'Ζω άρα υπάρχω'
https://ekpomphkoee.blogspot.com/p/blog-page_13.html 
 
Inclusive Education in Action. Empowering Teachers-Empowering Learners