ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ισχύει για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα από το Εαρινό Εξάμηνο 2017-2018 και μετά)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝ ΠΤΥΧΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

 

 

ΠΤΥΧΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Το Τμήμα Ψυχολογίας είναι ένα νέο και δυναμικό Τμήμα, που στοχεύει να βρίσκεται συνεχώς στην πρώτη γραμμή όσον αφορά τη διδασκαλία και την έρευνα σε θέματα αιχμής. Προσφέρει πτυχίο, που επιτρέπει στους αποφοίτους του να εισαχθούν σε μεταπτυχιακά προγράμματα, για να εξειδικευτούν σε μια περιοχή της ψυχολογίας ώστε να ασκήσουν το επάγγελμα του ψυχολόγου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ή για να ακολουθήσουν ακαδημαϊκή ή ερευνητική πορεία. Όσοι απόφοιτοι δεν ενδιαφέρονται ή αδυνατούν να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεταπτυχιακό επίπεδο, μπορούν να αναζητήσουν εργοδότηση σε θέσεις για τις οποίες οι γνώσεις ψυχολογίας είναι χρήσιμες. Το Τμήμα δίνει έμφαση στην έρευνα στους βασικούς άξονες της ψυχολογίας όπως στην Εκπαιδευτική, στη Γνωστική, την Κοινωνική Αναπτυξιακή Ψυχολογία, και Κλινική Ψυχολογία στους οποίους προσφέρει μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών.

 

ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πτυχίο Ψυχολογίας αποτελείται από 240 πιστωτικές μονάδες (ECTS), που κατανέμονται σε υποχρεωτικά και επιλεγόμενα μαθήματα.

Τα μαθήματα με κωδικούς 100 πιστώνονται με 5 ECTS, επειδή είναι ανοικτά και ως επιλεγόμενα για φοιτητές άλλων τμημάτων. Τα υπόλοιπα μαθήματα πιστώνονται με 6 ECTS εκτός από τα εργαστηριακά μαθήματα που πιστώνονται με 7 ECTS. Τα ερευνητικά μαθήματα (ΨΥΧ 350, ΨΥΧ 450) πιστώνονται με 3 ECTS. H διπλωματική εργασία (ΨΥΧ 490, ΨΥΧ 491) πιστώνεται με 12 ECTS.

Η δομή αυτή του προγράμματος επιτρέπει στους φοιτητές την ευελιξία είτε να πάρουν μαθήματα από ποικίλους τομείς της ψυχολογίας είτε να εκβαθύνουν σε ένα τομέα ενδιαφέροντος, ενώ ταυτόχρονα μέσα από τα υποχρεωτικά μαθήματα θα έχουν καλύψει τις βασικές γνώσεις που αναμένεται να έχουν για να διεκδικήσουν θέση σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή να αναζητήσουν εργοδότηση.

 

1. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ (17 Μαθήματα, σύνολο 101 ECTS)

ΨΥΧ 100 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (5)

ΨΥΧ 101 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΦΗΒΕΙΑ (5)

ΨΥΧ 102 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (5)

ΨΥΧ 103 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ (5)

ΨΥΧ 120 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι (5)

ΨΥΧ 170 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (5)

ΨΥΧ 200 ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (6)

ΨΥΧ 204 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Ι: ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (7)

ΨΥΧ 220 ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ (6)

ΨΥΧ 306 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗ (6)

ΨΥΧ 314 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΕΝΗΛΙΚΙΩΣΗ (6)

ΨΥΧ 315 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ (7)

ΨΥΧ 316 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ (6)

ΨΥΧ 343 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ (7)

ΨΥΧ 370 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ (6)

ΨΥΧ 404 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ (7)

ΨΥΧ 422 ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΝΕΥΡΟ-ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (7)

 

2. ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (99 ECTS)

Οι φοιτητές μπορούν να επιλέξουν από τα επιλεγόμενα μαθήματα του Τμήματος Ψυχολογίας. Επίσης, έχουν την δυνατότητα να πάρουν 2 μαθήματα (μέχρι 12 ECTS) από άλλα τμήματα, επιπλέον των 4 μαθημάτων ελεύθερης επιλογής που επιβάλλονται από τους κανόνες φοίτησης του ΠΚ που θα προσμετρήσουν στα 99 ECTS .

Στα επιλεγόμενα μαθήματα περιλαμβάνονται και τα μαθήματα ΨΥΧ 390 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ (6 ECTS), ΨΥΧ 350 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι (3 ECTS), ΨΥΧ 450 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ (3 ECTS) και ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΨΥΧ 490-491 (12 ECTS) για εγγραφή στα οποία απαιτείται συναίνεση και άδεια του διδάσκοντος.

*Στο ΨΥΧ 390 ο φοιτητής μελετά ένα θέμα της επιλογής του, που δεν περιλαμβάνεται σε εξειδικευμένο μάθημα. Οι φοιτητές απαλλάσσονται από ένα επιλεγόμενο μαθήματα Ψυχολογίας.

*Τα μαθήματα ΨΥΧ350 και ΨΥΧ450 είναι προαιρετικά και ο φοιτητής εμπλέκεται σε ερευνητικά προγράμματα του διδακτικού προσωπικού του Τμήματος αποκτώντας έτσι σημαντικές ερευνητικές εμπειρίες.

*Η διπλωματική εργασία ΨΥΧ 490-491 είναι επίσης προαιρετική. Οι φοιτητές απαλλάσσονται από ΔΥΟ επιλεγόμενα μαθήματα Ψυχολογίας.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΠΙΛΕΓΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

ΨΥΧ 113 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (5)

ΨΥΧ 118 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΟΤΗΤΑΣ (5)

ΨΥΧ 123 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ (5)

ΨΥΧ 131 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΘΟΥΣ (5)

ΨΥΧ 132 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΥΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ (5)

ΨΥΧ 203 ΜΝΗΜΗ (6)

ΨΥΧ 208 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (6)

ΨΥΧ 216 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΑΚΟΥΣΤΙΚΗ (6)

ΨΥΧ 217 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (6)

ΨΥΧ 223 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (6)

ΨΥΧ 301 ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (7)

ΨΥΧ 305 ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (7)

ΨΥΧ 307 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (6)

ΨΥΧ 319 ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ (6)

ΨΥΧ 320 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ Ι: Προβλήματα Προσοχής (6)

ΨΥΧ 321 ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ (6)

ΨΥΧ 322 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 323 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (6)

ΨΥΧ 331 ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (6)

ΨΥΧ 332 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6)

ΨΥΧ 341 ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (6)

ΨΥΧ 342 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 401 ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ(7)

ΨΥΧ 402 ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 403 ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (6)

ΨΥΧ 407 ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ (6)

ΨΥΧ 423 ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ (6)

ΨΥΧ 424 ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΓΝΩΣΗΣ (6)

ΨΥΧ 425 ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΑΣ (6)

ΨΥΧ 426 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΣΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ (6)

 

3. ΔΥΟ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (10 ECTS)

ΕΠΛ 001 Εισαγωγή στην Επιστήμη της Πληροφορικής

ΜΑΣ 051 Στατιστική

 

4. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΛΑ ΤΜΗΜΑΤΑ (20 ECTS)

Οποιαδήποτε μαθήματα από δύο τουλάχιστον σχολές του Πανεπιστημίου που αντιστοιχούν σε 20 πιστωτικές μονάδες (4 μαθήματα των 5 μονάδων).

 

5. ΞΕΝΗ ΓΛΩΣΣΑ (10 ECTS)

Δύο μαθήματα ξένης γλώσσας (Επίπεδα Ι και ΙΙ)

 

Συνοπτικός Πίνακας Απαιτήσεων ECTS
1. Υποχρεωτικά τμήματος 101
2. Επιλεγόμενα τμήματος 99
3. Δύο υποχρεωτικά από άλλα τμήματα 10
4. Επιλεγόμενα από άλλα τμήματα 20
5. Ξένη Γλώσσα 10
ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 240

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Ι. Φόρτος Εργασίας Φοιτητών Ανά Ώρες

1. Επιλεγόμενα Μαθήματα Ερευνητικής Εμπειρίας (3 ECTS)

Ο φόρτος εργασίας σπουδαστών αναμένεται να είναι γύρω στις 85 ώρες.

Εβδομαδιαία συνάντηση με επόπτη: 13

Συλλογή και επεξεργασία δεδομένων: 52

Εργασία: 20

Σύνολο: 85

 

2. Μαθήματα με 5 ECTS

Ο φόρτος εργασίας σπουδαστών αναμένεται να είναι γύρω στις 150 ώρες. Σε περίπτωση που θα προστεθούν εργασίες τότε θα αναπροσαρμοστεί ο φόρτος των άλλων υποχρεώσεων του μαθήματος ώστε το σύνολο να μην ξεπερνά τις 150 ώρες.

Διάλεξη: 39

Μελέτη για ενδιάμεση και τελική εξέταση: 50

Κατ Οίκον Εργασία: 61

Σύνολο: 150

 

3. Μαθήματα με 6 ECTS

Ο φόρτος εργασίας σπουδαστών αναμένεται να είναι γύρω στις 175 ώρες. Σε περίπτωση που θα προστεθούν εργασίες τότε θα αναπροσαρμοστεί ο φόρτος των άλλων υποχρεώσεων του μαθήματος ώστε το σύνολο να μην ξεπερνά τις 175 ώρες.

Διάλεξη: 39

Μελέτη για ενδιάμεση και τελική εξέταση: 60

Κατ Οίκον Εργασία: 76

Σύνολο: 175

 

4. Εργαστηριακά Μαθήματα 7 ECTS

Φόρτος εργασίας σπουδαστών αναμένεται να είναι γύρω στις 190 ώρες

Διάλεξη: 39

Εργαστήριο: 13

Μελέτη για ενδιάμεση και τελική εξέταση: 50

Κατ Οίκον Εργασία και ανάλυση δεδομένων: 40

Προετοιμασία εργασίας και προετοιμασίας εργαστηρίων: 48

Σύνολο: 190

 

ΙΙ. Κωδικοί μαθημάτων ΨΥΧ 350, 450, 390, 490, 491 ανά μέλος ΔΕΠ του Τμήματος:

ΨΥΧ 350- ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ Ι

ΨΥΧ 350.1 Αβρααμίδης Μάριος

ΨΥΧ 350.2 Γεωργίου Στέλιος

ΨΥΧ 350.3 Κώστας Φάντης

ΨΥΧ 350.4 Διακίδου Ιριάννα

ΨΥΧ 350.5 Κωνσταντινίδου Φώφη

ΨΥΧ 350.6 Παναγιώτου Γεωργία

ΨΥΧ 350.7 Παπαδόπουλος Τιμόθεος

ΨΥΧ 350.8 Ραφτόπουλος Αθανάσιος

ΨΥΧ 350.9 Σπανούδης Γεώργιος

ΨΥΧ 350.10 Ψάλτης Χάρης

ΨΥΧ 350.11 Μαρία Καρεκλά

ΨΥΧ 350.12 Ειρήνη Καδιανάκη

ΨΥΧ 350.13 Παναγιώτης Σταυρινίδης

ΨΥΧ 350.20 Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί

 

ΨΥΧ 450 –ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΙΙ

ΨΥΧ 450.1 Αβρααμίδης Μάριος

ΨΥΧ 450.2 Γεωργίου Στέλιος

ΨΥΧ 450.3 Κώστας Φάντης

ΨΥΧ 450.4 Διακίδου Ιριάννα

ΨΥΧ 450.5 Κωνσταντινίδου Φώφη

ΨΥΧ 450.6 Παναγιώτου Γεωργία

ΨΥΧ 450.7 Παπαδόπουλος Τιμόθεος

ΨΥΧ 450.8 Ραφτόπουλος Αθανάσιος

ΨΥΧ 450.9 Σπανούδης Γεώργιος

ΨΥΧ 450.10 Ψάλτης Χάρης

ΨΥΧ 450.11 Μαρία Καρεκλά

ΨΥΧ 450.12 Ειρήνη Καδιανάκη

ΨΥΧ 450.13 Παναγιώτης Σταυρινίδης

ΨΥΧ 450.20 Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί

 

ΨΥΧ 390 – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΨΥΧ 390.1 Αβρααμίδης Μάριος

ΨΥΧ 390.2 Γεωργίου Στέλιος

ΨΥΧ 390.3 Κώστας Φάντης

ΨΥΧ 390.4 Διακίδου Ιριάννα

ΨΥΧ 390.5 Κωνσταντινίδου Φώφη

ΨΥΧ 390.6 Παναγιώτου Γεωργία

ΨΥΧ 390.7 Παπαδόπουλος Τιμόθεος

ΨΥΧ 390.8 Ραφτόπουλος Αθανάσιος

ΨΥΧ 390.9 Σπανούδης Γεώργιος

ΨΥΧ 390.10 Ψάλτης Χάρης

ΨΥΧ 390.11 Μαρία Καρεκλά

ΨΥΧ 390.12 Ειρήνη Καδιανάκη

ΨΥΧ 390.13 Παναγιώτης Σταυρινίδης

ΨΥΧ 390.20 Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί

 

ΨΥΧ 490 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Ι

ΨΥΧ 490.1 Αβρααμίδης Μάριος

ΨΥΧ 490.2 Γεωργίου Στέλιος

ΨΥΧ 490.3 Κώστας Φάντης

ΨΥΧ 490.4 Διακίδου Ιριάννα

ΨΥΧ 490.5 Κωνσταντινίδου Φώφη

ΨΥΧ 490.6 Παναγιώτου Γεωργία

ΨΥΧ 490.7 Παπαδόπουλος Τιμόθεος

ΨΥΧ 490.8 Ραφτόπουλος Αθανάσιος

ΨΥΧ 490.9 Σπανούδης Γεώργιος

ΨΥΧ 490.10 Ψάλτης Χάρης

ΨΥΧ 490.11 Μαρία Καρεκλά

ΨΥΧ 490.12 Ειρήνη Καδιανάκη

ΨΥΧ 490.13 Παναγιώτης Σταυρινίδης

ΨΥΧ 490.20 Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί

 

ΨΥΧ 491 – ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΙ

ΨΥΧ 491.1 Αβρααμίδης Μάριος

ΨΥΧ 491.2 Γεωργίου Στέλιος

ΨΥΧ 491.3 Κώστας Φάντης

ΨΥΧ 491.4 Διακίδου Ιριάννα

ΨΥΧ 491.5 Κωνσταντινίδου Φώφη

ΨΥΧ 491.6 Παναγιώτου Γεωργία

ΨΥΧ 491.7 Παπαδόπουλος Τιμόθεος

ΨΥΧ 491.8 Ραφτόπουλος Αθανάσιος

ΨΥΧ 491.9 Σπανούδης Γεώργιος

ΨΥΧ 491.10 Ψάλτης Χάρης

ΨΥΧ 491.11 Μαρία Καρεκλά

ΨΥΧ 491.12 Ειρήνη Καδιανάκη

ΨΥΧ 491.13 Παναγιώτης Σταυρινίδης

ΨΥΧ 491.20 Επισκέπτες Ακαδημαϊκοί

 

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ_XEΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2020/2021

 

ΜΑΘΗΜΑ ECTS ΔΙΔΑΣΚΩΝ/ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ Διάγραμμα Μαθήματος
ΨΥΧ 100.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  5  Παρασκευόπουλος Ευάγγελος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 100.2  ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  5  Κωνσταντίνου Κ. Θέκλα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 101.1  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΦΗΒΕΙΑ  5  Σταυρινίδης Παναγιώτης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 101.2  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΓΕΝΝΗΣΗ-ΕΦΗΒΕΙΑ  5  Ζαχαράκη Π. Γεωργία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 103.1   ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  5  Λεωνίδου Λ. Χρυσάνθη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 103.2  ΚΛΙΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ  5  Πετρίδου Λ. Μαρία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 123  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΡΩΝ  5  Κωνσταντίνου Έλενα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 170.1  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  5  Στέλιος Γεωργίου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 170.2  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ  5
 Ανδρουλιδάκης Κ. Αντώνιος
ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 200  ΨΥΧΟΒΙΟΛΟΓΙΑ Ι: ΑΝΑΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  6  Φώφη Κωνσταντινίδου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 208  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ  6  Μαρία Καρεκλά ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 223  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  6  Κουτσογιώργη Κ. Χρυστάλλα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 301  ΜΕΘΟΔΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  7  Μάριος Αβρααμίδης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 315  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΔΙΟΜΑΔΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ  7  Θρασυβούλου Σ. Γιωργούλλα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 316  ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΧΗ  6  Άντρια Σιήμη ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 319  ΔΙΑΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  6  Χάρης Ψάλτης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 331  ΝΕΥΡΟΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ  6  Ζάνος Πάνος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 341  ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΑΠΟΚΛΙΝΟΥΣΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ  6  Αλέξανδρος Λόρδος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 342  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ  6  Θεοδώρου Α. Χριστιάνα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 343  ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ  7  Ανθή Λούτσιου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 370  ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ  6  Ζαχαρίου Αντωνία ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 402  ΘΕΩΡΙΕΣ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗΣ  6  Αθανάσιος Ραφτόπουλος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 403  ΘΕΜΑΤΑ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  6  Χριστοδούλου Χ. Άντρια ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 404   ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΙΙ: ΣΥΣΧΕΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ  7  Μιχάλης Μιχαηλίδης ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 407  ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΙΙ: ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ  6  Τιμόθεος Παπαδόπουλος ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 423  ΝΟΗΤΙΚΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ  6  Χριστοδούλου Π. Φίλια Άννα ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ
ΨΥΧ 426  ADVANCED TOPICS IN CLINICAL PSYCHOLOGY  6 Γεωργία Παναγιώτου ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ