Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών πατήστε εδώ.
 
 
Για να δείτε τον κατάλογο συμφωνιών στα πλαίσια του προγραμματος ERASMUS+ για το Τμήμα Ψυχολογίας πατήστε εδώ.