ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Γεωργίου Στέλιος

Κωνσταντινίδου Φώφη

Παπαδόπουλος Τιμόθεος

Ραφτόπουλος Αθανάσιος

Διακίδου Ειρήνη- Άννα

Αβρααμίδης Μάριος

Παναγιώτου Γεωργία 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 

Σπανούδης Γιώργος   (Πρόεδρος)

Ψάλτης Χάρης  (Αντιπρόεδρος)

Φάντης Κώστας

Καρεκλά Μαρία

Σταυρινίδης Παναγιώτης

 

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

Καδιανάκη Ειρήνη

Μιχαηλίδης Μιχάλης

 

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

Σιήμη Άντρια

Λόρδος Aλέξανδρος

Παρασκευόπουλος Ευάγγελος

 

ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

Νατσόπουλος Δημήτριος

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Καραγιάννη Ελένη

 
 
Άλλο Ερευνητικό Προσωπικό
 
Μεταπτυχιακοί Συνεργάτες
 
Νέοι Ερευνητές