ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

 Άγγελος Κασσιανός

 

 
 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Λούτσιου Ανθή,

Λειτουργός Κλινικής Άσκησης

Καραγιάννη Ελένη,

Λειτουργός Κλινικής Εκπαίδευσης

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έλενα Κωνσταντίνου