ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2021/22

 

 

 

 

 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΙ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Λούτσιου Ανθή, Λειτουργός Κλινικής Άσκησης

Καραγιάννη Ελένη, Λειτουργός Κλινικής Εκπαίδευσης

 

ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Έλενα Κωνσταντίνου

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ 

 Άγγελος Κασσιανός