Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών πατήστε εδώ.
Για να δείτε τον κατάλογο συμφωνιών στα πλαίσια του προγραμματος ERASMUS+ για το Τμήμα Ψυχολογίας πατήστε εδώ.