• Ο Όμιλος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου οργανώνει εκδηλώσεις που ενδιαφέρουν τους Ψυχολόγους, τους φοιτητές Ψυχολογίας και το ευρύτερο κοινό. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Ομίλου.