Επιχορηγήσεις ταξιδιών για τo έτος 2019- για τη χρονική περίοδο 01/09/2019- 31/12/2019 (προθεσμία Δευτέρα 19/08/2019)

Αίτηση ενδιαφέροντος για Περιεκτική Εξέταση
20 Ιανουαρίου, 2019
Ανακοίνωση Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας- Χειμερινό Εξάμηνο 2020/21
5 Ιουνίου, 2020
Αίτηση ενδιαφέροντος για Περιεκτική Εξέταση
20 Ιανουαρίου, 2019
Ανακοίνωση Θέσεων Ειδικών Επιστημόνων Διδασκαλίας- Χειμερινό Εξάμηνο 2020/21
5 Ιουνίου, 2020

Επιχορηγήσεις ταξιδιών για τo έτος 2019- για τη χρονική περίοδο 01/09/2019- 31/12/2019 (προθεσμία Δευτέρα 19/08/2019)

Αίτηση επιχορήγησης εξόδων

 Έντυπο Υποβολής Εξόδων Εξωτερικού

 Όροι Αποζημίωσης Ταξιδιού